Hopp til hovedinnhold

Boklansering: På ville veger?

Søndag 26. november kommer Cathrine Baglo til Rørosmuseet i forbindelse med lanseringen av boka "På ville veger? - Levende utstillinger av samer i Europa og Amerika"

Gjennom 1800-tallet og de første tiårene av 1900-tallet ble samer utstilt for underholdningens og opplysningens skyld, som "levende utstillinger". Basert på et omfattende og forskjelligartet kildemateriale fra inn- og utland presenterer forfatteren en kulturhistorisk praksis som var svært utbredt i sin samtid, men som i dag nesten er glemt. 

I følge Baglo var ikke de levende utstillingene bare imperialistiske maktdemonstrasjoner der utstillingsdeltakerne ble ensidig utnyttet. - De var også steder for kulturmøter, identitetsbygging, opplevelse og en måte å skaffe seg et levebrød på.

Forfatteren vil fortelle om boka, og det blir også mulig å sikre seg et eksemplar!

Rørosmuseet Smelthytta 26. november kl. 17.30

Gratis inngang

Boklanseringen arrangeres i samarbeid med Orkana Forlag.

Cathrine Baglo (f. 1969) er postdoktor ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Sentralt i hennes forskning står samene og andre urfolk som aktører i attenhundretallets og det tidlige nittenhundretallets representasjonspraksiser. Utgangspunktet for forskningen er teorier som søker aktører og handlekraft der man tidligere bare har sett passive ofre, og arbeider som knytter disse temaene til materialitet, medialisering og populærkultur.

Hun har publisert flere artikler innafor feltet og holder for tiden på med å redigere en bok om den i dag ukjente samleren Johan Adrian Jacobsen og hva hans virksomhet betød for urfolksgruppene han fikk kontakt med.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1