Dejpeli snijpetjohph jïh gumhtie snijpetjohpe byjreskem dijpeme

Unni M. Fjellheim snijpetjohpe bïjre soptseste: Saemieh eeremes dueljeste, gaamesistie jïh gaallojste dovne vaarjoeh gaamegh gåaroejin.

  • Unni Fjellheim med lue
    Jan Magne Haugen

Gaamesh jïh gaalloeh jïjtjh maallem tjohpide vedtin. Dan dïehre snijpetjohpe nemhtie vååjnoe. Doktorjønnesne, duarstan skïereden 12.bn. 2019 ts. 18.30 

Unni M. Fjellheim forteller om luemodellen "snijbetjohpe" og dens form og utseende: Skinn med og uten hår var opprinnelig de hovedsakelig materialene samene brukte til klær og sko. Leggskinn og skalleskinn ble også brukt på mange vis. Materialene ga også den estetiske og karakteristiske formen som er særpreget for "snijbetjohpe". Foredraget foregår på sørsamisk!