Din villmark!

Et spennende og lærerikt skoleopplegg med overnatting i den fascinerende villmarken i Femundsmarka.

  • Ved bålet

Doktortjønna familiepark tilbyr nå en overnattingstur ved porten til Femundsmarka for skoleklasser fra 8. til 10. trinn. Våre guider tar dere med på et spennende og lærerikt skoleopplegg i den fascinerende villmarken i Femundsmarka med elver, furusus og steinblokker store som hus. Femundsmarka er også full av kulturhistorie. Steinalderboplasser, fangstgraver, kullmiler og tømmerrenner er noen av sporene etter menneskenes bruk av naturressursene i nasjonalparken.

Vandringen går fra Langen gjestegård over Femundsåsen til Langtjønna. Der overnatter vi i en gammel fløterbu og i telt. Neste dag går vi videre langs Langtjønna til Feragsdammen der vi blir hentet av buss. Turen arrangeres i barmarksperioden og går i lett terreng hvor istidens spor i landskapet ligger som en åpen bok. Kultursporene er mange og fløterbuene langs vassdraget vitner om stor aktivitet da Røros Kobberverk var i drift. Vi tar oss god tid til å snakke om både naturbruk og kulturhistorie og kombinerer dette med mestring av det enkle friluftslivet.

Vi hjelper hverandre med å slå leir og lager maten sammen. Opplegget skaper en sosial deltakelse der mange historier deles rundt leirbålet. Deltakere må ha med liggeunderlag og sovepose, og ellers utstyr for å kunne gå to dager i terrenget. I programmet inngår middag første dagen samt frokost og lunsj andre dagen.

Maks antall elever pr. tur er 30 (skoleklasse) og minimum er 15. Det må være med en voksen pr. 8 elev. Pris inkl. mva.: pr elev kr. 600,-, pr. voksen kr. 800,-. Busstransport til Femundsmarka kommer i tillegg. 

Finansiering av opplegget kan søkes gjennom tiltaket «På Kultur-Tur med DKS» som har som mål å gjøre kulturinstitusjonene i fylket mest mulig tilgjengelig for alle skoleelever i fylket. Tiltaket gjelder for besøk utenfor egen kommune og i skoletiden. Skolene må selv ta kontakt med aktuell kulturinstitusjon for å avtale tid, sted og kostnad. I tillegg bestiller skolene transport på vanlig måte. Når avtaler er gjort med institusjonen, må denne endelig klareres med DKS-teamet via e-post dks@stfk.no . E-post må inneholde navn på skole, antall elever og lærere og kostnad. Når godkjenning fra dks-teamet foreligger, kan skolen sende faktura til dks-teamet på alle utgifter. DKS-teamet har satt av en del midler til dette tilbudet, og når det begynner å bli tomt, sender vi ut varsel om dette. 

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Knut Simensen, mob. 901 10 812
knut.simensen@rorosmuseet.no
post@rorosmuseet.no