Hopp til hovedinnhold

Elleve samiske tidsbilder – 11 sámi áigegova

En utstilling med foto, tekst og video av Jorunn Eikjok og Ola Røe.

  • Ola Røe

Utstillingen er en samtidsdokumentasjon der 27 samiske personer blir portrettert og forteller om sine liv. De viser sine virksomheter, kulturuttrykk og identiteter. Disse personene bor i fire land, tilhører ulike generasjoner og har ulike livssyn. De er i forskjellige livssituasjoner og har ulike yrker. De er lulesamer, skoltesamer, nordsamer, sørsamer og kildinsamer. De østligste samene bor i bygda Loparskaya på Kolahalvøya, og de sør-vestligste i Kristiansand. Disse er etterkommere av sørsamer som drev reindrift i Setesdalen. 

Sosialantropolog og kulturprodusent Jorunn Eikjok står bak prosjektet sammen med fotograf Ola Røe. Fra før har de laget Ni- og Ti samiske tidsbilder med andre samarbeidspartnere. Det 11. tidsbildet er produsert i samarbeid med Varanger Samiske Museum og omhandler skeive samer/queer sámit. 

Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd og Sametinget.

Gratis inngang på åpning lørdag 18. februar kl 13.00, resten av perioden gjelder Rørosmuseets inngangsbillett.

Utstillingen står til 18. april 2017.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1