<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

Elleve samiske tidsbilder – 11 sámi áigegova

En utstilling med foto, tekst og video av Jorunn Eikjok og Ola Røe.

  • 11 samiske tidsbilder (Foto/Photo)
    Ola Røe

Utstillingen er en samtidsdokumentasjon der 27 samiske personer blir portrettert og forteller om sine liv. De viser sine virksomheter, kulturuttrykk og identiteter. Disse personene bor i fire land, tilhører ulike generasjoner og har ulike livssyn. De er i forskjellige livssituasjoner og har ulike yrker. De er lulesamer, skoltesamer, nordsamer, sørsamer og kildinsamer. De østligste samene bor i bygda Loparskaya på Kolahalvøya, og de sør-vestligste i Kristiansand. Disse er etterkommere av sørsamer som drev reindrift i Setesdalen. 

Sosialantropolog og kulturprodusent Jorunn Eikjok står bak prosjektet sammen med fotograf Ola Røe. Fra før har de laget Ni- og Ti samiske tidsbilder med andre samarbeidspartnere. Det 11. tidsbildet er produsert i samarbeid med Varanger Samiske Museum og omhandler skeive samer/queer sámit. 

Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd og Sametinget.

Gratis inngang på åpning lørdag 18. februar kl 13.00,resten av perioden gjelder Rørosmuseets inngangsbillett.

Utstillingen står til 18. april 2017.