Hopp til hovedinnhold

Faglig profil Erik Roll

 • Erik Roll

Stilling: Konservator

Epost: erik.roll@mist.no

Tlf: +47 958 03 608

Erik Roll er utdannet cand. philol. med hovedfag i historie fra NTNU, og har praktisk-pedagogisk utdanning fra NTNU. Tidligere ansatt ved Universitetsbiblioteket i Trondheim, Interkommunalt arkiv Trøndelag og Norsk Kulturminnefond. Utnevnt av Museumsforbundet som medlem av Den norske komitéen for verdens dokumentarv 2018-2024.

Artikler

 • Kilder til Røros-historia: John R. Prytz' lokalsamlinger, Fjell-Folk, årbok for Rørosmuseet, 2006    
 • For gruvearbeiderens sultne tarm - sogneprest Aschenbergs brev til prost Parelius i 1807, Fjell-Folk, årbok for Rørosmuseet, 2007 
 • Kvennhuset, Fjell-Folk, årbok for Rørosmuseet, 2010
 • Røros Kobberverkets arkiv - en del av Norges dokumentarv, Fjell-Folk, årbok for Rørosmuseet, 2012
 • Pressemuseet Fjeld-Ljom, Pressehistorisk tidsskrift 18, 2012
 • Storfolkets sytningsrein, Fjell-Folk, årbok for Rørosmuseet, 2017    
 • Reinshorn fra Røros til Sheffield - en beinhard forretningshistorie, Fjell-Folk, årbok for Rørosmuseet, 2018
 • Handelshuset Engzelius - et unikt arkiv om handel og næringsliv, Fjell-Folk, årbok for Rørosmuseet, 2020
 • HÅG 1943-2021 - fra lekebiler til designklassikere, Fjell-Folk, årbok for Rørosmuseet, 2021
 • «Jag behöver en kåpa över spisen!» - historien om Røros Metall,  Fjell-Folk, årbok for Rørosmuseet, 2022

Utstillings- og formidlingsprosjekter

 • Kunnskapen om et kulturminne - Sverre A. Ødegaards tegninger, temporær utstilling/vandreutstilling, 2010

 • Verdensarvtavler ved Dragås og Eidet smeltehytter i Holtålen kommune, skilt- og kulturstiprosjekt, 2017
 • Verdensarvutstilling i Smelthytta Rørosmuseet, permanent utstilling, 2017
 • Verdensarvtavler ved Muggruva i Holtålen kommune, skiltprosjekt, 2019
 • Verdensarvtavle ved Svalåsen i Engerdal kommune, skiltprosjekt, 2020
 • Verdensarv - landskap i endring, refotografering, i samarbeid med Osvar Puschmann, 2020
 • Frits Solvangs rørosfoto, dokumentasjon- og formidlingsprosjekt, 2022

 • Videreutvikling av de permanente bergverksutstillingene i Rørosmuseet Smelthytta, 2023

Upublisert arbeid

 • Toll i Stortinget på første halvdel av 1930-tallet, NTNU 2005
 • Handelsavtalen mellom Norge og Storbritannia av 1933, upublisert artikkel, NTNU 2005
 • Norge i den handelspolitiske maktkampen på 1930-tallet, NTNU 2005