Hopp til hovedinnhold

Faglig profil Erik Roll

 • Erik Roll

Stilling: Konservator

Epost: erik.roll@mist.no

Tlf: +47 958 03 608

Erik Roll er utdannet cand. philol. med hovedfag i historie fra NTNU, og har praktisk-pedagogisk utdanning fra NTNU. Tidligere ansatt ved Universitetsbiblioteket i Trondheim, Interkommunalt arkiv Trøndelag og Norsk Kulturminnefond. Utnevnt av Museumsforbundet som medlem av Den norske komitéen for verdens dokumentarv 2018-2024.

Artikler

 • "Mælan-feltet - rekkehus i sentrum av verdenskulturminnet", Fjell-Folk, årbok for Rørosmuseet, 2023
 • «Jag behöver en kåpa över spisen!» - historien om Røros Metall, Fjell-Folk, årbok for Rørosmuseet, 2022
 • "HÅG 1943-2021 - fra lekebiler til designklassikere", Fjell-Folk, årbok for Rørosmuseet, 2021
 • "Handelshuset Engzelius - et unikt arkiv om handel og næringsliv", Fjell-Folk, årbok for Rørosmuseet, 2020
 • "Reinshorn fra Røros til Sheffield - en beinhard forretningshistorie", Fjell-Folk, årbok for Rørosmuseet, 2018
 • "Storfolkets sytningsrein", Fjell-Folk, årbok for Rørosmuseet, 2017
 • "Pressemuseet Fjeld-Ljom", Pressehistorisk tidsskrift 18, 2012
 • "Røros Kobberverkets arkiv - en del av Norges dokumentarv", Fjell-Folk, årbok for Rørosmuseet, 2012
 • "Kvennhuset", Fjell-Folk, årbok for Rørosmuseet, 2010
 • "For gruvearbeiderens sultne tarm - sogneprest Aschenbergs brev til prost Parelius i 1807", Fjell-Folk, årbok for Rørosmuseet, 2007
 • "Kilder til Røros-historia: John R. Prytz' lokalsamlinger", Fjell-Folk, årbok for Rørosmuseet, 2006   

Utstillings- og formidlingsprosjekter

 • Videreutvikling av de permanente bergverksutstillingene i Rørosmuseet Smelthytta, 2023
 • Frits Solvangs rørosfoto, dokumentasjon- og formidlingsprosjekt, 2022
 • Verdensarv - landskap i endring, refotografering, i samarbeid med Osvar Puschmann, 2020
 • Verdensarvtskilter ved Svalåsen i Engerdal kommune, skiltprosjekt, 2020
 • Verdensarvskilter ved Muggruva i Holtålen kommune, skiltprosjekt, 2019
 • Verdensarvutstilling i Smelthytta Rørosmuseet, permanent utstilling, 2017
 • Verdensarvskilter ved Dragås og Eidet smeltehytter i Holtålen kommune, skilt- og kulturstiprosjekt, 2017
 • Kulturpunkt: Røros bergstad & Circumferensen, https://kulturpunkt.org/museum/44/group/151, 2012 - pr. dato
 • Kunnskapen om et kulturminne - Sverre A. Ødegaards tegninger, temporær utstilling/vandreutstilling, 2010

Upublisert arbeid

 • Toll i Stortinget på første halvdel av 1930-tallet, NTNU 2005
 • Handelsavtalen mellom Norge og Storbritannia av 1933, upublisert artikkel, NTNU 2005
 • Norge i den handelspolitiske maktkampen på 1930-tallet, NTNU 2005
Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1