Hopp til hovedinnhold

Fjell-Folk 2016

Fjell-Folk er kommet! Årets utgave av Rørosmuseets årbok har ti interessante artikler som tematisk spenner vidt og bredt. Fjorårets utgave var produsert som naturhistorisk temanummer med artikler om molte, tjukkmjølk og sik, i år er Fjell-Folk tilbake i tradisjonell stil med artikler som gir innblikk i ulike tema fra rørostraktenes kulturhistorie. Samtlige artikler er godt illustrert, blant annet med gode arkivfoto.

Årboka presenterer i år to store, interessante og velskrevne biografiske artikler. Den ene handler om ordfører og stortingsmann Anders Olsen Bergan, den andre om sørsamen Paul Jonsen som kjempet hardt for familiens og rørossamenes eksistens og levemåte. Disse to personene representerer ulike ståsted i historien, men det er tråder mellom dem. Det er Anstein Bergan og Sverre Fjellheim som har ført historiene om sine oldefedre i pennen.

I år har museet også gleden av å utgi en artikkel om Birger Bye og rutebilhistorien på Røros. Den vil komme til å begeistre mange lesere! Bye var en kjent og kjær person på Røros og i rørosbygdene gjennom mange tiår. Framstillinga av denne delen av transporthistorien bygger på god dokumentasjon og er skrevet av Ivar Erlend Stav.

Stig Aspaas står bak artikkelen «Som lus på en tjurrukost – gamle martnasrevyviser med ymse sidespor» som handler om den eldste revyhistorien på bergstaden. Artikkelen er både velskrevet og morsom! Framstillinga har kulturhistorisk vinkling og gir oss forklaringer på hva som ligger bak mye av det mangslungne innholdet i de tidligste martnasrevyene.

Handelshistorie på bergstaden er også et viktig tema i årets Fjell-Folk. Gunnar Selboe Rugelsjøen har skrevet om Røros Samlag og O. P. Selboe. Artikkelen er grundig og legger ny kunnskap til tidligere publikasjoner om handelsmenn på Sta’a.

En annen artikkel som også vil vekke interesse og forundring, er skrevet på grunnlag av ei lita hjemmelaget regnskapsbok fra gården Klemmetvollen ved Aursunden der Berge Olsen Viken førte nøyaktig gårdsregnskap i 1882 og -83. Artikkelforfatteren er
Truls Gjestland.

Mary Barthelemy har skrevet historien om polsen «Hvor haver du varit den ganske natt så lang?» som spellmann i rørostraktene har brukt og bruker som ‘mårråslek’. Det viser seg at polsen har en lang vandrehistorie som Mary har bidratt til å nøste opp. 

To stødige skribenter, Leif Sæther og Kåre Tørres, bidrar til årets Fjell-Folk med hver sin historie om Hådalen. Den ene skildrer bygda i 1944, den andre beskriver Hådalens bosetting, næringsveier og bygdeliv i 2016. Sammenstilt gir de to beretningene interessante opplysninger om utviklinga i dalføret øst for Røros.

Artikkelen «Byarkeologi på Røros – funn i 2014 og oppsummering» er skrevet av fylkesarkeolog Knut Harald Stomsvik. Mange fikk nok med seg at det pågikk gravearbeidet i gata i to somre, og nå får vi greie på hva arkeologene fant i gategrunnen. Stomsvik deler sine faglige vurderinger med Fjell-Folks lesere.

Til slutt vil vi nevne årbokas fotoreportasjen fra Kongens gruve. Fotografiene er knyttet til etatsjef J. F. O. Andresen og hans familie og gir enkelte glimt fra et gruvesamfunn på Røros først på 1900-tallet.

Årets Fjell-Folk med mye nytt lokalhistorisk stoff får du kjøpt på Amneus Boghandel og museumsbutikken i Smelthytta!

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1