<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

Fjell-Folk 2019

Vi er glade for å kunne presentere et interessant hefte med varierte, gode artikler fra ulike forfattere. Blant temaene kan vi nevne vennskapet mellom Sigrid Undset og Johan Falkberget, skosying i Ol-Eriksagården, svenskenes innfall i 1678 og bilhistorie på Røros.

  • Fjell-Folk 2019 (Foto/Photo)

Det er en god tradisjon at Fjell-Folk/Vaerien Almetjh inneholder en artikkel på sørsamisk. Det passer ekstra godt i FNs år for urfolksspråk at artikkelen om samiske språk kan leses både på sørsamisk og norsk.

Artiklene i Fjell-Folk/Vaerien Almetjh er som vanlig rikt illustrert, og både for- og bakside viser fotografier som vil interessere mange.