Hopp til hovedinnhold

Fjell-Folk 2018

2018-utgaven av Rørosmuseets årbok er en tradisjonell utgave med artikler som dekker mange tema fra røroshistorien. Årets artikkelforfattere har levert mye interessant og velskrevet stoff.

Fjell-Folks lesere kommer til å glede seg over historien om Vektargården i Spell-Olaveien, om ‘skolhagaen’ som lå ved Peder Hiorts gate, om Røros skoglag som ble stiftet i 1903 og fortsatt er i aktivitet – og om å ta torv til brensel ‘uti Floom’. En annen av årets artikler gir faglige vurdering om bruk av torv på tak. 

I årets Fjell-Folk/Vaerien Almetjh er det også en artikkel på sørsamisk. Den har tittelen «Noere vytnesjæjja lohkehtæjjine» og handler om skosøm.  Videre har årboka stoff om spellmenn i bergkorpset i 1790-åra og om registrering av kulturminner etter kølbrenning ved Revsjøen og Rogen på 1830-tallet.

Årboka gjengir et utdrag av en reiseskildring skrevet av August Moritz som var på reise i Norge i 1847 og i 1851. Han besøkte Røros, og i reisedagboka skildrer han blant annet drifta på Storwartz og ulike forhold på bergstaden. Om rørosingene skriver han at «… jo kaldere det er ute, inne banker hjertene desto varmere.»

En annen artikkel kaster lys over en litt spesiell del av Lars Skanckes forretningsvirksomhet. Arkivfunn har gitt opplysninger om at Skancke solgte store mengder reinshorn til Sheffield. Like ens gir artikkelen om Mølmannsdalen ny og samlet kunnskap om husa og eiendommen ‘på Dala’. Artikkelen vil komme til å interessere alle som ferdes i området.  

Årets Fjell-Folk/Vaerien Almetjh har også kulturminner i fokus. En artikkel handler om bakgrunnen for opprettelsen av verdensarvkonvensjonen og viser hvordan verdensarv kan være i fare. Den trettende og siste artikkelen er en gjennomgang av det som har skjedd med eiendommene etter Røros Kobberverk fra konkursen i 1977 til i dag. I tillegg til alt dette vil nok både framsidebildet og baksidebildet vekke interesse.

Årets Fjell-Folk med mye nytt lokalhistorisk stoff får du kjøpt på Amneus Boghandel og museumsbutikken i Smelthytta!

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1