Hopp til hovedinnhold

Folkemusikkarkivet for Røros-området

Folkemusikkarkivet for Rørosområdet er en medlemsorganisasjon som har til formål å arbeide for bevaring og formidling av historisk materiale fra folkemusikk- og folkedanstradisjonen i Rørosområdet.

Folkemusikkarkivet for Røros-området ble opprettet i 1988 etter initiativ av Mary Barthelemy, i samarbeid med Rørosmuseet. Arkivet ønsker å bidra til dokumentasjon, bevaring og formidling av immateriell kultur som en del av Verdensarven. Spesielt musikk- og dansetradisjoner i Røros-området. Det har vært drevet på dugnad og prosjektbasert arbeid.

Folkemusikkarkivet samarbeider med Rørosmuseet om gjennomføringen av ulike arrangement gjennom året, blant annet Torsdagskveld i Sleggveien, Folkemusikkonserter under Rørosmartnan, og det tradisjonsrike juleverkstedet og juletrefest i Smelthytta i desember.

Bli medlem

Hvem som helst, som synes at den lokale musikken og dansen vår er verdt å ta vare på er velkommen i venneforeningen. Det er anledning både for privatpersoner og organisasjoner/institusjoner å melde seg inn som medlemmer.

Kontakt

Styreleder: Rolf J Feragen

Kontaktperson: Mary Barthelemy

e-post: rorosmuseet.folkemusikk@mist.no


Historie

Folkemusikkarkivet for Røros-området ble en formell medlemsorganisasjon i 2008, og en venneforening i Stiftelsen Rørosmuseet. Venneforeningens medlemmer består av privatpersoner og organisasjoner. Arkivarbeidende og representanter for lokale spell- og danselag er representert i styret. Styret har regelmessige møter. Arkivet har hatt samarbeid med Rørosmuseet og Røros Museums- og Historielag i formidling og konserter i Rørosmartnan, i Sleggveien om sommeren og i førjulsesongen. Ellers jobbes det med generell arkivdrift, ajourføring av lydlagring, søking midler/prosjektutvikling.
 
Opp igjennom årene har arkivet stadig vokst i størrelse. Det består i dag av over 450 viser på papir, ca.350 lydopptak (viser, instrumental, intervju), bilder (av instrumenter, spellmenn, dans), avisutklipp m.m.. Mesteparten av arkivets lydsamling er nå digitalisert. Originalmateriell lagres i magasinet på Rørosmuseet, hvor det er sikret mot fuktighet og brann.
 
Arbeidsoppgavene til arkivet er mange, men det å dokumentere de immaterielle kulturminnene både i fortid og samtid, og gjøre dette tilgjengelig for publikum er noe av det viktigste. Videre er det viktig å hele tiden sikkerhetskopiere og ta vare på det innsamlete materialet.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1