Foredrag: Får itj je pols...

Rørosmuseet Smelthytta fredag 22. februar kl. 11.30

  • Marit Stranden

Velkommen til et arkivdykk i samlingene til Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Gjennom digitalisering av eldre film- og lydformat blir samlingen stadig mer tilgjengelig for formidling gjennom www.folkedansporten.no. Det vil gis eksempler på musikk og dans fra Rørosområdet, både pols og andre danseformer.

Ved Marit Stranden, direktør ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans, Stiftinga for folkemusikk og folkedans, www.fmfd.no

  • Rådet for folkemusikk og folkedans
    1/2
    Rørospols på sangerhuset under martnan (Foto: Inka Välipakka, 20006)
  • 2/2