<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

Foredrag: Fra skog til vegg

Kurantgården onsdag 19. februar kl. 13.00

  • Per-Willy Færgestad (Foto/Photo)

Vi følger materialenes vandring fra utvelgelse på rot i skogen, via valg ved saging, til dimensjonering og høvling frem til ferdig profilerte kledningsbord klare til å festes på veggen.

Tømrermester og ingeniør Per-Willy Færgestad fra Akershus Bygningsvernsenter

Gratis inngang.