Gålkoelassje Jon Johansson

Foredrag om vandreren Jon Johansson på Rørosmuseet Doktortjønna torsdag 17. oktober kl 19.

  • Jon Johansson

Pia Persson soptseste Gålkoelassjen bïjre, Jon Johansson, mejtie satne maanabaeleste måjhtajahta. Gie dïhte jis?

Pia Persson forteller på sørsamisk om vandreren Jon Johansson. Hvem var han?