Hopp til hovedinnhold

Foredrag: Grindsaga - historie, utforming og bruk

Kurantgården fredag 21. februar kl. 11.30

Grindsaga er en gammel type håndsag benyttet av snekkere og tømrere, hvor sagbladet er festet i en treramme og strammes ved hjelp av en spile som tvinner et tau. Grindsaga har vært et viktig verktøy fra utviklingen av snekkeriet på 1600- tallet og frem til snekkerskolenes endelikt på 1960-tallet.

Saga har mange forskjellige utforminger etter som den skal sage langsetter eller på tvers av ved-retningen, om den skal sage i grove eller små emner, og om den skal sage rett frem eller i bue.

Snekker og universitetslektor Roald Renmælmo fra Målselv foredrar om historie, utforming og bruk.

  • 1/1