Hopp til hovedinnhold

3. trinn - Smelthytta

Smelthytta var helt sentral i produksjonen av kobber, og her får elevene bli bedre kjent med smeltehyttene og hva slags funksjon de hadde. Denne dagen vil vi i tillegg snakke om juletradisjoner og lærer oss lokale juleleker. Vi anbefaler at klassene besøker Smelthytta på Røros slik at de får et inntrykk av hva ei smelthytte var, men det er mulig for formidlerne å ta opplegget med seg ut til andre lokasjoner.

  • 1/1
    Juletre foran Hyttstuggu på Malmplassen. Rørosmuseet / Erik Sandnes Høsøien
Trinn/alder  3. trinn
Maks antall  30 stykk  
Varighet  Tre timer
Tidspunkt November/ desember
Pris  På forestørsel / gratis for skolene innafor Circumferensen
Fagområde  Norsk, samfunnsfag, naturfag, kunst og håndverk, KRLE
Læringsmål Norsk: lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven. Følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål. Beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter. Sammenligne ord og uttrykk i norsk og andre språk. Samfunnsfag: Utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag. Beskrive kultur- og naturlandskap i Noreg og samtale om korleis historiske og geografiske kjelder, inkludert kart, kan gi informasjon om landskap. Presentere årsaker til at samane har urfolksstatus i Noreg, og beskrive forskjellige former for samisk kultur- og samfunnsliv før og no. Samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet. Reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag il korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder. Samtale om nokre viktige offentlege institusjonar og verksemder i Noreg og reflektere over kva dei betyr i livet til menneska. Naturfag: Utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen. Kunst og håndverk: Undersøke hvordan tradisjonshåndverk, inkludert samisk håndverk, utytter naturmaterialers egenskaper, og bruke erfaringer til å lage enle bruksgjenstander. Samtale om bruk, funksjon og materialvalg i ulike bygninger og lage skisser med forslag til ny arkitektur. Tolke former og symboler fra ulike kulturer og bruke disse i visuelle uttrykk. KRLE: Sammenligne og presentere ulike årstider og høytider i kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner, som kulturarv. Uforske og samtale om etiske sider ved menneskers levesett og ressursbruk.
Foto  Fotografering kan forekomme underveis i skoleopplegget. Dersom det er barn som ikke skal tas bilde av må dette varsles om til ansvarlig formidler

Ofte stilt spørsmål

Her får du en liste over ofte stilte spørsmål. Får du ikke svar på det du lurer på? Ta kontakt med oss på rorosmuseet.post@mist.no eller 72 40 61 70.

Ofte stilt spørsmål Her får du en liste over ofte stilte spørsmål. Får du ikke svar på det du lurer på? Ta kontakt med oss på rorosmuseet.post@mist.no eller 72 40 61 70.
Kan vi spise matpakke på …museum?  Matpakke og drikke kan nytes i forkant eller etterkant av skoleopplegget
Hvordan finner jeg frem?  Oppmøte i Smelthytta Rørosmuseet, dersom ikke annet er avtalt.
Hva er lærers rolle?  Aktiv deltakelse, være med i samtalene og sørge for at elevene får utbytte av skoleopplegget
Hva koster besøk fra skole og barnehage?  Pris på forespørsel/ skoler i Circumferensen gratis. Faktura kan senders. Husk å oppgi fakturainformasjon ved bestilling.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1