Hopp til hovedinnhold

6. trinn - Tradisjonshandverk

Elevene besøker Handverksdagene i august. Der får de oppleve tradisjonshandverkere i arbeid i Kurantgården. I juni kommer elevene tilbake og da får de selv prøve ut ulikt handverk. Vi får hjelp av handverkerne til å lære å smi, koke maling, spikke stikker bake, hekle og mer. Tilbudt handverk varierer fra år til år.

  • 1/1

Slik er opplegget

Slik er opplegget
Trinn/alder  6. trinn
Maks antall  20 stykker
Varighet  Hel dag
Tidspunkt August (Handverksdager uke 34) eller februar (Handverksmartnan) og juni - to besøk
Pris  På forespørsel/ gratis for skolene innafor Circumferensen
Fagområde  Samfunnsfag, naturfag, kunst og håndverk, kroppsøving
Læringsmål Samfunnsfag: Utforske hvordan menneskene i fortida livnærte seg, og samtale om hvordan sentrale endringer i livsgrunnlag og teknologi har påvirka demografi, levekår og bosettingsmønster. Utforske hovedtrekk ved historien til de nasjonale minoritetene i Norge og presentere retter samene og de nasjonale minoritetene i Norge har i dag. Reflektere over hvordan møte mellom mennesker har bidratt til å endre hvordan mennesker har tenkt og ulike samfunn har vært organisert. Naturfag: Gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet. Kunst og håndverk: Bruke ulike håndverktøy og elektronisk verktøy for å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer på en trygg og miljøbevisst måte. Beskrive mangfoldet i klestradisjoner eller gjenstander, inkludert samiske, og lage et produkt med inspirasjon fra kulturarv. Undersøke hvordan kjønnsroller vises i kulturelle uttrykk for og nå, og lage visuelle uttrykk som utfordrer stereotypier. Kroppsøving: Bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturer for friluftsliv.
-følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål
Foto  Fotografering kan forekomme underveis i skoleopplegget. Dersom det er barn som ikke skal tas bilde av må dette varsles om til ansvarlig formidler
For- og etterarbeid  Fås ved kontakt med Rørosmuseet.

Ofte stilt spørsmål

Her får du en liste over ofte stilte spørsmål. Får du ikke svar på det du lurer på? Ta kontakt med oss på rorosmuseet.post@mist.no eller 72 40 61 70.

Ofte stilt spørsmål Her får du en liste over ofte stilte spørsmål. Får du ikke svar på det du lurer på? Ta kontakt med oss på rorosmuseet.post@mist.no eller 72 40 61 70.
Kan vi spise matpakke på …museum?  Medbrakt matpakke og drikke nytes underveis i skoleopplegget.
Hvordan finner jeg frem?  Oppmøte avtales direkte med formidler.
Hva er lærers rolle?  Aktiv deltakelse, være med i samtalene og sørge for at elevene får utbytte av skoleopplegget. Forberede elevene i forkant og jobbe videre med stoffet i etterkant.
Hva koster besøk fra skole og barnehage?  Pris på forespørsel/ skoler i Circumferensen gratis. Faktura kan senders. Husk å oppgi fakturainformasjon ved bestilling.
Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1