Hopp til hovedinnhold

7. trinn - Transport i Circumferensen

Vi besøker natur- og kulturstien i Nørdalen på Os. Tema er Circumferensen og de ressursene kobberverket trengte og brukte, den omfattende transporten og den gjensidige avhengigheten bygdene mellom. Vi besøker også den ulikt utsmykka ferdasgården Odden i Narjordet. Her ser vi rikdommen kølbrennerne tilegna seg.

  • Bildet er utendørs. Man ser en mann i blå shorts, fjellsko og jakke som står å se på et informasjonskilt. Det er grønt bak skiltet og man ser vann ved siden av. På et lite skilt står det "post 16".
    1/1
    I Nørdalen på Os kan du oppleve en 31 posters natur- og kultursti. Erik Sandnes Høsøien

Slik er opplegget

Slik er opplegget
Trinn/alder  7. trinn
Maks antall  30 stykker
Varighet  Hel dag
Tidspunkt Oktober/ november
Pris  På forespørsel/ gratis for skolene innafor Circumferensen
Fagområde  Samfunnsfag, naturfag, kunst og håndverk, kroppsøving
Læringsmål Samfunnsfag: Utforske hvordan menneskene i fortida livnærte seg, og samtale om hvordan sentrale endringer i livsgrunnlag og teknologi har påvirka demografi, levekår og bosettingsmønster. Utforske hovedtrekk ved historien til de nasjonale minoritetene i Norge. Reflektere over hvordan møte mellom mennesker har bidratt til å endre hvordan mennesker har tenkt og ulike samfunn har vært organisert. Naturfag: Gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet. Gjøre rede for hvordan det geologiske kretsløpet, platetektonikk og ytre krefter ermed på å forme og endre ulike landskap. Kunst og håndverk: Bruke ulike håndverktøy og elektronisk verktøy for å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer på en trygg og miljøbevisst måte. Beskrive mangfoldet i klestradisjoner eller gjenstander, inkludert samiske, og lage et produkt med inspirasjon fra kulturarv. Undersøke hvordan kjønnsroller vises i kulturelle uttrykk for og nå, og lage visuelle uttrykk som utfordrer stereotypier. Kroppsøving: Bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturer for friluftsliv. Gjøre greie for allemannsretten under ferdsel og opphold i naturen.
-følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål
Foto  Fotografering kan forekomme underveis i skoleopplegget. Dersom det er barn som ikke skal tas bilde av må dette varsles om til ansvarlig formidler
For- og etterarbeid  Fås ved kontakt med Rørosmuseet.

Ofte stilt spørsmål

Her får du en liste over ofte stilte spørsmål. Får du ikke svar på det du lurer på? Ta kontakt med oss på rorosmuseet.post@mist.no eller 72 40 61 70.

Ofte stilt spørsmål Her får du en liste over ofte stilte spørsmål. Får du ikke svar på det du lurer på? Ta kontakt med oss på rorosmuseet.post@mist.no eller 72 40 61 70.
Kan vi spise matpakke på …museum?  Medbrakt matpakke og drikke nytes underveis i skoleopplegget. Vi tenner bål i Nørdalen.
Hvordan finner jeg frem?  Oppmøte avtales direkte med formidler.
Hva er lærers rolle?  Aktiv deltakelse, være med i samtalene og sørge for at elevene får utbytte av skoleopplegget. Forberede elevene i forkant og jobbe videre med stoffet i etterkant.
Hva koster besøk fra skole og barnehage?  Pris på forespørsel/ skoler i Circumferensen gratis. Faktura kan senders. Husk å oppgi fakturainformasjon ved bestilling.
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1