Hopp til hovedinnhold

9. trinn - Immateriell kulturarv

Den immaterielle kulturarven i distriktet er mangfoldig: litteratur, byggeskikk, handverk, drakt, musikk, dans, kirkebygg mm. Vi besøker Røros kirke eller evt lokale kirker ute i Circumferensen. I juni er det tilbud om å besøke Ratvolden og lære mer om Johan Falkberget.

  • Bildet viser flere par som danser gammeldans på en utendørs arena. Man ser av byggene rundt at det er på Nilsenhjørnet på Røros. Parene er kledd i Rørosdrakter. Det regner og er bløtt, men det er mye publikum rundt.
    1/1
    Gammeldans på Nilsenhjørnet under Bergmannsdagene i 1982 Rørosmuseet

Slik er opplegget

Slik er opplegget
Trinn/alder  9. trinn
Maks antall  30 stykker
Varighet  2 timer-hel dag
Tidspunkt November og juni
Pris  På forespørsel/ gratis for skolene innafor Circumferensen
Innhold: ingress/tekst  Den immaterielle kulturarven i distriktet er mangfoldig: litteratur, byggeskikk, handverk, drakt, musikk, dans, kirkebygg mm. Vi besøker Røros kirke eller evt lokale kirker ute i Circumferensen. I juni er det tilbud om å besøke Ratvolden og lære mer om Johan Falkberget.
Fagområde  Norsk, samfunnsfag, naturfag, kunst og håndverk, kroppsøving, KRLE.
Læringsmål Norsk: Sammenligne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og egen samtid. Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster. Utforske språklig variasjon og mangfold i Norge og reflektere over holdninger til ulike språk og talespråkvarianter. Samfunnsfag: Drøfte hvordan framstillinger av fortida, hendelser og grupper har påvirka og påvirker holdningene og handlingene til folk. Utforske hvordan teknologi har vært og fremdeles er en endringsfaktor, og drøfte innvirkningen teknologien har hatt og har på enkeltmennesker, samfunn og natur. Reflektere over hvordan mennesker har kjempa og kjemper for endringer i samfunnet og samtidig har vært og er påvirka av geografiske forhold og historisk kontekst. Utforske og beskrive hvordan menneske- og urfolksrettigheter og andre internasjonale avtaler og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til mennesker, likestilling og likeverd. Gjøre greie for fornorskning av samene og de nasjonale minoritetene og uretten de har vært utsatt for, og reflektere over hvilke konsekveser det har hatt og har på individ- og samfunnsnivå. Beskrive ulike dimensjoner ved bærekraftig utvikling og hvordan de påverker hverandre, og presentere tiltak for mer bærekraftige samfunn. Naturfag: Gi eksempler på samers tradisjonelle kunnskap om naturen og diskutere hvordan denne kunnskapen kan bidra til bærekraftig forvaltning av naturen. Kunst og håndverk: Analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst og gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid. Kroppsøving: Gjennomføre friluftsliv til ulike årstider, og med overnatting ute, og reflektere over hva naturopplevelser kan ha å si for en selv og andre. Vurdere risiko og trygghet ved ulike uteaktiviteter, forstå og gjennomføre sporløs og trygg ferdsel. KRLE: Identifisere og drøfte aktuelle problemstillinger knytta til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom.
Foto  Fotografering kan forekomme underveis i skoleopplegget. Dersom det er barn som ikke skal tas bilde av må dette varsles om til ansvarlig formidler
For- og etterarbeid  Fås ved kontakt med Rørosmuseet.

Ofte stilt spørsmål

Her får du en liste over ofte stilte spørsmål. Får du ikke svar på det du lurer på? Ta kontakt med oss på rorosmuseet.post@mist.no eller 72 40 61 70.

Ofte stilt spørsmål Her får du en liste over ofte stilte spørsmål. Får du ikke svar på det du lurer på? Ta kontakt med oss på rorosmuseet.post@mist.no eller 72 40 61 70.
Kan vi spise matpakke på …museum?  Medbrakt matpakke og drikke kan nytes før eller etter samlinga i kirka, eller underveis i opplegget på Ratvolden
Hvordan finner jeg frem?  Oppmøte avtales direkte med formidler.
Hva er lærers rolle?  Aktiv deltakelse, være med i samtalene og sørge for at elevene får utbytte av skoleopplegget. Forberede elevene i forkant og jobbe videre med stoffet i etterkant.
Hva koster besøk fra skole og barnehage?  Pris på forespørsel/ skoler i Circumferensen gratis. Faktura kan senders. Husk å oppgi fakturainformasjon ved bestilling.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1