Kurs 1 - Skifer til taktekking

Kurset tar for seg hele prosessen fra steinbruddet til tekking. Det tas utgangspunkt i den lokale femkantskiferen, en type som er mye brukt i Rørosområdet, og som trolig har tradisjoner langt bakover i tid.

  • Skifer til taktekking

Instruktører:
Staffan Andersson, murer og bygningsvernhandverker
Jon Holm Lillegjelten, formidler

Kurssted:

Rørosmuseet Bygningsvernsenteret, Kurantgården
Skiferbrudd, Kruthuset på Skansen og Kurantgården

Kunnskapsgrunnlag:
•    Bruk av skifer i bygningshistorien
•    Forekomst av skifer i Norge, ulike arter og deres egenskaper. Befaring på lokale brudd.
•    Skadebilder, analyse, vurdering og årsakssammenhenger
•    Prosess, teknikker og verktøybruk ved skifertekking
•    Underlag for tekking og festemetoder
•    Beregning for og legging av skifer med de mest brukte utforminger/størrelser

Praktisk arbeid:
•    Bryting av skifer
•    Tilhogging av skifer
•    Legging av skifer

Kursdeltakerne må selv ta med nødvendig handverktøy. Liste blir tilsendt.

Påmelding

Påmeldingsskjema finner du her: