Kurs 2 - Tradisjonelle overflatebehandlinger - interiør

Kurset gir innføring i bruk av tradisjonelle materialer og metoder for overflatebehandling av interiører.

  • Håndverksdager 2016 Jon Brænne

Instruktør:
​Jon Brænne, malerikonservator NKF-N / professor emeritus

Kurssted:
Rørosmuseet Bygningsvernsenteret, Kurantgården
Hus i Sleggveien og andre steder på Røros

Forelesninger:
•    Interiørmaleriets farge- og materialhistorie i Norge
•    Pigmenter og pigmentbruk i Norge
•    Tradisjonelle bindemidler brukt i interiørmaling
•    Tapeter – historikk, trykketeknikk og teknologi

Praktisk arbeid:
•    Rengjøring og grunnarbeid for maling med linolje og limfarger
•    Grunning for linoljebaserte malinger
•    Seiser og patentering til limfarge
•    Riving av pigmenter og brekking av farger
•    Fremstilling av og maling med linoljemaling
•     Fremstilling av og maling med limfarge – mose, kasein, ben-, hare- og celluloselim
•    Sjablondekor og strektrekking, fremstilling av sjaboner og maling
•    Stell av verktøy

Kursdeltakerne må selv ta med nødvendig handverktøy. Liste blir tilsendt.

Påmelding

Påmeldingsskjema finner du her: