Kurs 4 - Smiing av eggverktøy

Kurset er praktisk rettet og tar for seg smiing av eggverktøy med utgangspunkt i deltakernes egne ferdigheter.

  • Smiing av eggverktøy

Instruktør:
Mattias Helje, smed fra Lima i Sverige

Kurssted:
Rørosmuseet Bygningsvernsenteret, Kurantgården og Hyttsmia

Innhold:   

•    Repetisjon av grunnleggende smiteknikker
•    Teknikker for smiing av eggverktøy som kniver, høvelstål, hoggjern o.l
•    Verktøy til smiing
•    Ulike stålkvaliteter - egenskaper og bruksområde
•    Bruk og vedlikehold av essa
•    Lokale smitradisjoner

Kurset tar utgangspunkt i den enkelte deltakers ferdigheter og tilretteleges for alle som vil lære om smiing av eggverktøy. De som ikke har smidd eggverktøy før starter med de grunnleggende teknikkene, og de som er mer drevne fortsetter med utvikling av egne ferdigheter gjennom smiing av høvelstål, hoggjern el. øks.

Kursdeltakerne må selv ta med nødvendig handverktøy. Liste blir tilsendt.

Påmelding

Påmeldingsskjema finner du her: