<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

Julehandverkermøte

Uthusprosjektet og Bygningsvernsenteret inviterer til åpent jule-handverkermøte

Torsdag 5. desember 18.00-20.30

Hjulmakerstuggu i Kurantgården

Faginnslag

Istandsetting av verkstedport på Nedre Storwartz

Om materialvalg, limtyper og restaureringsstrategier. Dette er en oppgave gjort på bygningsvernstudiet  ved fagskolen Innlandet av Morten Leer som har jobba På antikvarisk verksted i de siste åra.

Om laftetyper i Norge frem til 1850

Kjell Andresen fra Riksantikvaren har lenge hatt oppfølging av Røros som en av sine arbeidsoppgaver. Nå arbeider han med en systematisert oversikt over forskjellige typer novhoder, stokkformer og laftetyper på bakgrunn av senere tids dendrokronologiske undersøkelser. Dette er forarbeidet til et avsnitt i den siste boka i laftetriologien som Jon Godal med fler har skrevet.

Hus som er aldersbestemt i Rørosområdet sett i lys av laftekronologien.

Presentasjon av senere dendrokronologiske undersøkelser ved Kolbjørn Vegar Os

Det serveres julegrøt og spekemat.

På grunn av matbestilling ber vi om påmelding senest 3. desember kl 12.00 til bygningsvern@rorosmuseet.no

  •  (Foto/Photo)
    1/1