<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

Workshop: Kopiering av panelet på Rådhuset i Bergmannsgata fra 1790

Bachelorstudenter i Tradisjonelt bygghåndverk ved NTNU har sin praktiske læringsarena på Bygningsvernsenteret.

Studentene vil under Handverksmartnan dokumentere og undersøke rester etter gammelt panel på Direktørgården, Rådhuset i Bergmannsgata. De vil finne ut av detaljer rundt materialkvalitet, leggemønster, og hvordan arbeidsprosessen var med de forskjellige høvlene når panelet ble lagd på slutten av 1700-tallet.

  • RMUB.251964 (Foto/Photo)
    1/1
    Iv. Olsen