Korona-samling

Museer skal dokumentere samtida. Nå inviterer vi deg til å bli med og skape en Korona-samling for rørosregionen!

  • Amneus korona-stengt (Foto/Photo)

Rørosmuseet ønsker å dokumentere konsekvensene av koronaviruset lokalt gjennom dine erfaringer, tanker og opplevelser. Noen sitter i karantene. Noen er redde, andre mener vi overdriver. De fleste har nære i den sårbare gruppen. Mange er hjemme med barn, og noen har blitt lærere over natta. Noen er permittert, noen har mistet inntekten, mens andre må gå på jobb uansett risiko. Dét vi vet, er at summen av alle disse historiene én dag vil utgjøre fortellingen om koronapandemien.

  • Hjemmeskole under korona (Foto/Photo)

Du kan dele tekster, bilder, film, digitale og analoge dokumenter eller gjenstander med oss som vi innlemmer i vår Korona-samling, registrerer, beskriver og tar vare på for ettertida! Eksempler på dette kan være oppslag og skilt på arbeidsplasser og andre steder, informasjonseposter, beskyttelsesutstyr osv. Vi er spesielt interessert i at noen skriver dagbok, enten digitalt eller på papir, og at vi kan få arkivere den for ettertida. Vi ønsker oss tekster og bilder som dokumenterer livet ditt, dine omgivelser og dine tanker rundt det du opplever under koronautbruddet. Vi vil høre fra folk i alle aldre, både barn, voksne og eldre, i og utenfor karantene. Du bestemmer selv hvordan materialet kan brukes for ettertida, om det skal anonymiseres eller hemmeligstemples for en tid osv.

Vil du bidra?

Ta kontakt på epost kh@rorosmuseet.no eller send oss en melding på facebook hvis du ønsker å bidra til innsamlingen vår.