Hopp til hovedinnhold

Kurantgården

Rørosmuseet Bygningsvernsenteret holder til i Kurantgården, rett ved Rørosmuseet Smelthytta på Malmplassen.

I Kurantgården hadde Røros Kobberverk verksteder og kontor. Den eldste husrekka, som ligger ut mot elva, er oppført før 1820 og besto av smie, verksted, snekkerverksted, hjulmakerstuggu, belgmakerstuggu, kontor, jarnbu og arbeidshus. De to andre bygningene i gården er oppført etter 1940 som mekanisk verksted og lagerbygget Raugarasjen. 

I eldre dokumenter er gården benevnt som bygningsgården og bygningshåndverket har en flerhundreårig tradisjon i gården. Her laget kobberverket mange av de konstruksjonene de hadde bruk for i sin daglige drift. Røros Kobberverk brukte bygningene helt fram til nedleggelsen i 1977. Rørosmuseet etablerte seg i Kurantgården i 1980. Gården forvaltes og brukes i dag av Rørosmuseet Bygningsvernsenteret.


Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1