<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

Kurs 1 - Leire

Leire - et byggemateriale med lange tradisjoner.

Kurset gir en innføring i leire som byggemateriale gjennom muring, fuging, puss og rapping på eksisterende bygninger og på modeller.

  • Leire (Foto/Photo)

Kurset gir en innføring i leire som byggemateriale gjennom muring, fuging, puss og rapping på eksisterende bygninger og på modeller.

Instruktør:
Espen Martinsen, Murer og Ingeniør. Rådgiver i Forsvarsbygg sin kulturminneseksjon.15 år med eget murerfirma. Håndverksstipendiat fra 2003-2006.
 
Kurssted:
Rørosmuseet Bygningsvernsenteret, Kurantgården og Malmplassen

Teori/forelesninger:
•    Jord og leire - byggematerialer med lange tradisjoner i Norge.
•    Hva skiller leire fra andre jordtyper som gjør den egnet som byggemateriale?
•    Hva leiter vi etter når vi skal finne egnet material?
•    Hvordan leiter vi?

Praktisk arbeid:
•    Hvordan teste funn av leire med enkle metoder i felt.
•    Nødvendig forbehandling av jord og leire som skal benyttes - hvorfor startet vi året i forveien?
•    De mest hensiktsmessige måtene å lage mørtel på.
•    Tilslag i mørtler av jord og leire.
•    Bruk av leire til muring, fuging, puss og rapping.
•    Nødvendig etterarbeid, og hvordan forholde seg til svinn.

Kursdeltakerne må selv ta med enkelt håndverktøy. Liste blir tilsendt