Kurs 1 – Muring av hvelv

Kurset gir en innføring i muring av hvelv i naturstein og tegl. Muringen vil foregå på modeller der vi konsentrerer oss om hvelvkonstruksjonen.

 • Muring av hvelv beskjært (Foto/Photo)

Instruktør:
Espen Martinsen, Murer og Ingeniør. Rådgiver i Forsvarsbygg sin kulturminneseksjon. 15 år med eget murerfirma. Håndverksstipendiat fra 2003-2006. 

Kurssted:
Rørosmuseet Bygningsvernsenteret, Kurantgården og Malmplassen

Innhold:

Teori/forelesninger:

 • Tradisjonelle bruksområder for murte hvelv
 • Historisk gjennomgang av materialbruk og bueformer
 • Vurdering av eksisterende hvelv-konstruksjoner: De ulike murene med sine funksjoner, materialbruk, dimensjonering, akseptable og uakseptable avvik
 • Samspillet mellom valg av stein, bueform, bæreevne og mottrykk, eller statikk som det også blir kalt.
 • Litt om dimensjonering av bue og forskaling
 • Arbeidsgangen ved muring. Flere metoder. Bygger vi nytt, eller reparerer vi?
 • Vanlige skadetyper.

Praktisk arbeid:

 • Vurdering av steinkvalitet og bearbeiding av skiferstein
 • Forstå vilkårene for de buer som skal mures og gjøre valg deretter.
 • Tegning av valgt bueform i målestokk 1:1, på bakken eller på en vegg.
 • Tillaging av forskaling. Hvilket material velger vi, tre eller jord?
 • Prinsipper og tilordninger for senking og fjerning av forskaling.
 • Muring av mindre buer i tegl og naturstein
 • Litt om betydningen til vederlaget og overmuren. Hvordan ser det ut i praksis?

Kursdeltakerne må selv ta med enkelt håndverktøy. Liste blir tilsendt.