<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

Kurs 2 - Tjære og tjærebreing

Kurset gir innføring i fremstillingsmåter og kvaliteter av tjære, og tradisjonell bruk av tjære på kirketak og vegger.

  • Tjærebreing spontak (Foto/Photo)

Instruktør:
Ole Jørgen Schreiner, snekker ved Norsk Folkemuseum og Riksantikvarens rådgiver når det gjelder tjære

Kurssted: 
Rørosmuseet Bygningsvernsenteret, Kurantgården.
Røros kirke og Hyttklokka

 Teori/Forelesninger:
•    Fremstillingsmetoder av tjære
•    Hva er tjære, kjemiske bestanddeler og visuelle kjennetegn
•    Praktiske egenskaper ved de forskjellige fraksjonene og typer av tjære
•    Tradisjonelle overflatebehandling med tjære
•    Historiske kilder til bruken av tjære

 Praktisk arbeid:
•    Studier av tjærebredde overflater
•    Tradisjonell bearbeiding, innkoking og påføring av ren milebrent tretjære
•    Identifisering og vurdering av andre tjæretyper.
•    Bruk av tilsatsmaterialer som kull og sand
•    Pigmentering av tjære
•    Viktige aspekter ved forarbeid og påføring
•    Påføring av tjære på overflater med ulike teksturer og overflater.
•    Vurdere tilstand og utarbeide forslag til tiltak på et utvalg tjærete overflater på bygninger i Røros.
•    Valg av verktøy, verktøyforståelse og stell av verktøy.

Kursdeltakerne må selv ta med nødvendig handverktøy og arbeidsklær, helst klær som kan kastes i etterkant eventuelt engangs kjeledress. Liste blir tilsendt.