Kurs 2 – Tradisjonelle overflatebehandlinger – eksteriør

Kurset gir innføring i bruk av tradisjonelle materialer og metoder for overflatebehandling av eksteriører.

 • Jon Brænne (Foto/Photo)

Instruktør:     
Jon Brænne, malerikonservator NKF-N / professor emeritus

Kurssted:    
Rørosmuseet Bygningsvernsenteret, Kurantgården. StorMagritt-stuggu og kopien av Hiort-kjerka.

Innhold:

Forelesninger:

 • Tradisjonelle overflatebehandlinger, eksteriørmaleriets farge- og materialhistorie i Norge
 • Pigmenter og pigmentbruk i Norge
 • Tradisjonelle bindemidler brukt i eksteriørmaling

Praktisk arbeid:

 • Framstilling av emulsjons-/komposisjonsmaling ved hjelp av lokale pigmenter, og tradisjonelle, syntetiske, fabrikkframstilte pigmenter. Påføring av malingen på panel og tømmer på trebygninger med ulike teksturer og overflater.
 • Riving av pigmenter og framstilling av linoljemalinger med de samme pigmentene og med tradisjonelle syntetiske pigmenter. Påføring av linoljemalingen på trebygninger med ulike teksturer og overflater.
 • Viktige aspekter ved forarbeid og påføring av tradisjonelle overflatebehandlinger.
 • Identifisering av bindemidler og pigmenter i malte overflater.
 • Kriterier for valg - og påføring av fabrikkframstilte linoljemalinger tilgjengelig i Norge.
 • Tradisjonell bearbeiding, innkoking og påføring av ren milebrent tretjære, og tretjære tilsatt pigmenter, trekull og sand.
 • Identifisering og vurdering av andre tjæretyper.
 • Utføre skade- og tilstandsvurderinger og utarbeide forslag til tiltak på et utvalg malte og tjærete overflater på bygninger i Røros.
 • Valg av verktøy, verktøyforståelse og stell av verktøy.
 • Dokumentasjon av alle arbeidsprosesser på de forskjellige arbeidsplasser og evaluering av de enkelte delene av prosessene og sluttresultatet.

Kursdeltakerne må selv ta med nødvendig handverktøy. Liste blir tilsendt.