<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

Kurs 3 - Taktekking med emne frå skog og mark

Tak og tekking er systemer, og med Jon Godal som veiviser skal vi ta for oss av både typiske og interessante eksempler fra bygningshistorien.

  • Jon Godal taktekking (Foto/Photo)

Instruktører:
Jon Godal
Kolbjørn Vegar Os
Gruppeledere

Kurssted:

Rørosmuseet Bygningsvernsenteret, Kurantgården,

Innhold:
Tak er systemer der bærekonstruksjon og taktekking utgjør et samspill for å møte forskjellige naturforhold.
Systemtankegangen gjør at vi får ei samla vurdering av: tilgang på material, konstruksjon, dimensjon på hus, kategori hus, klima og takfall.
I dette kan vi ta for oss nokre døme.
Gjennom å lage modeller og gjøre utprøvinger vil vi synligjøre noen av disse, og se på endringene og forskjellene som har oppstått gjennom tida.

Forelesninger:
•    Klima og tekking.
•    Gjennomgang av terminologi, tak, røsting, takfall, tro, ås, sperre, raft o.s.b.
•    Gjennomgang av røsting på brøk.
•    Austlandsnorm basert på åstak, vestlandsnorm basert på sperretak.
•    Allment om tre til tekking
•    Kvaliteter ved tre og treslag og om bearbeiding

Praktisk arbeid:
•    Vi lager grupper der det vil bli jobba med modeller med forskjellige temaer og særpreg
•    Lause bræde
•    Liggande bordtak på sperrer etter vestlandsnormen
•    Ståande bordtak - med forsøk med varierende eling og røsting
•    Torvtak med bordtak – med omtanke for jord/torvkvalitet
•    Uttak av materialer frå skog og mark

Kursdeltakerne må selv ta med nødvendig håndverktøy. Liste vil bli ettersendt.