Kurs 3 – Tradisjonelle utvendige bordkledninger

Kurset gir en innføring materialuttak, saging, sortering av kvalitet, leggemåter, bearbeiding og forskjellige festemåter for tradisjonelle typer bordkledning brukt på reiste konstruksjoner.

  • Jon Godal (Foto/Photo)

Instruktører:
Jon Godal
Kolbjørn Vegar Os
Gruppeledere

Kurssted:
Rørosmuseet Bygningsvernsenteret, Kurantgården.

Innhold:

Gjennomgang av tradisjonelle reisverk-konstruksjoner

•    Momenter ved reising
•    Innsetting av forskjellige typer skråavstivning

Vurdering av materialkvalitet på tømmer

•    Vurdering før saging
•    Vurdering av sagde bord

Saging på sagstilling med ulike skurdmønster

•    Mergparalell bordskurd
•    Mergparalell kombinert bord og plankeskurd.
•    Kilskurd (yteparallell) til bord
•    Kombinert kilskurd

Sagbrukshistorie

•    Oppgangssag
•    Håndsager
•    Sirkelsag

Klednings-typer

•    Slett mønsterkledning med fallande breidder
•    Mønsterlagt over og under og med fallande breidder
•    Underlekta parallell kledning.
•    Sidesua mønsterlagt kledning
•    Veksel-/Notpanel

Bearbeiding

•    Kanting med øks og høvel (berre båbord og synleg kant)
•    Kanting med øks og pjål
•    Kanting i skottbenk (parallell kledning)
•    Flatehøvling

Festing

•    Med trådspiker
•    Med smidd (båt-)spiker, eventuelt også med klypt spiker
•    Med plugg

Kursdeltakerne må selv ta med nødvendig handverktøy. Liste blir tilsendt.