Kurs 4 – Smiing av historiske varianter av spiker og eggverktøy

Kurset gir innføring i tillaging av verktøy for spikersmiing, og gjennomgang av de forskjellige typer utforming spiker har hatt fra middelalder til 1800-tallet med praktisk øving. Smiing av eggverktøy med tilpassa vanskelighetsgrad fra kniv til øks etter erfaringsnivå.

  • Matias Helje smiir (Foto/Photo)

Instruktør:     
Mattias Helje, smed fra Lima i Sverige

Kurssted:
    
Rørosmuseet Bygningsvernsenteret, Kurantgården og Hyttsmia

Innhold:

Kurset er praktisk rettet og vil i hovedsak ta for seg smiing av eggverktøy.

  • Gjennomgang av grunnleggende teknikker
  • Kjennskap til de forskjellige verktøy i smia
  • Kunnskap om bruk og vedlikehold av essa
  • Diverse typer spiker-smiing
  • Teknikker for smiing av eggverktøy, smisveising med både boraks og sand
  • Ut fra egen ferdighet kan det smis kniver, høvelstål, tappjern, pjål, øks o.l
  • Kunnskap om de forskjellige stålkvaliteter
  • Herding og anløping

Kurset tar utgangspunkt i den enkelte deltakers ferdigheter, og starter med å lage verktøy for smiing av spiker og spikersmiing.
De som ikke har smidd eggverktøy starter med grunnleggende teknikker, og de som er drevne smeder kan begynne med høvelstål ol. Kurset er til rettelagt for alle som vil lære om smiing av eggverktøy.

Kursdeltakerne må selv ta med nødvendig handverktøy. Liste blir tilsendt.