<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

Kurs 4 - Finsmedens smiteknikker

Kurset gir innføring i bruk av ulike smiteknikker for å utforme bruksformål som også var med å pryde skrinet, døra eller huset

  • Matias Helje smiir (Foto/Photo)

Instruktør:     
Mattias Helje, smed fra Lima i Sverige

Kurssted:     
Rørosmuseet Bygningsvernsenteret, Kurantgården og Hyttsmia

Innhold:
Vi har latt oss inspirere av smijerns-arbeider fra Kobberverksdirektør Peder Hiorts tid rundt 1770, og inviterer til en tur inn i finsmedens bruk av smi-teknikkene. Kurset er praktisk rettet og tar utgangspunkt i den enkelte deltakers ferdigheter og tilrettelegges for alle som vil lære om finsmiing.

Grunnlag:
•    Gjennomgang av grunnleggende teknikker
•    Kjennskap til de forskjellige verktøy i smia
•    Kunnskap om ulike stålkvaliteter
•    Kunnskap om bruk og vedlikehold av essa

Hvordan utnytte smi-teknikker og sammenføyningsmetoder for utforming av gjenstander med dekorative løsninger
•    Studie av konsoll antatt fra Peder Hiorts barokkhageanlegg fra 1770-tallet og andre eldre smidde arbeider med tanke på bruk av smi-teknikk og overflatebehandling
•    Hvordan gjøre seg nytte av strekking og stuking, meisling, lokking og doring, bøying og vriing, driving og forming, klinking og nagling, sveising og smisveising med flere
•    Ulike typer overflatebehandling
•    Ut fra egen ferdighet kan det smis alt fra nøkkelskilt til beslag for skrin og kister, fra dørhåndtak og hengsler til kopiering av elementer inspirert av Peder Hiorts konsoll

Vi har nylaget kopi av kassebelg som innvies under Handverksdagene!

Kursdeltakerne må selv ta med nødvendig handverktøy. Liste blir tilsendt.