Martnasworkshops

Under martnan møtes handverkerne i Kurantgården på ulike workshops for å lære mer om gamle handverksteknikker og utveksle erfaringer.

  • Høvling av golvbord
    Høvling av golvbord Rørosmuseet

Handverksmessig fremstilling av golvbord

Ved hjelp av skottbenk og en rekke spesialiserte høvler kan vi handhøvle golvbord på en effektiv og sikker måte. Workshopen vil vise arbeidsmåten, verktøyet og hvorledes verktøyet blir brukt. De senere årene har skottbenken blitt revitalisert, og den er et fremragende hjelpemiddel når golvbord skal pløyes. Handverker og universitetslektor Roald Renmælmo tar med seg noen av sine studenter og lager workshop og lager golvbord i Raugarasjen under Handverksmartnan.

  • Kopiering av listverk
    Rørosmuseet

Kopiering av listverk fra 1760

Det er ikke ofte at en finner originalt listverk og dører fra 1700-tallet på Røros. Nå har det kommet for dagen en del av listverket rundt ei slik dør nede i Bergmannsgata. Det klør i fingrene til handverkerne for å knekke koden på hvordan den tidas handverkere har fremstilt denne profilen. I Raugarasjen vil du møte flere handverkere med sine mange høvler på leting etter å gjenta profilen.

  • Labankdør på Hiortkjerka
    Rørosmuseet

Kopiering av labankdør med profilert panel fra Hiortkjerka

Under Handverksmartnan 2017 ble det laget  en kopi av konstruksjonen til Hiort-kjerka, den rikt utformete laua i Peder Hiorts barokkhageanlegg i Galåen. Målet er at vi i løpet av noen år skal lage en komplett kopi. I år vil vi kopiere den to-fløya labankdøra. Labankdøra, som også kan benevnes dragspon-dør, har profilert panel i fiske-bensmønster utvendig. Handverkere og studenter vil gjenskape døra på handverksmessig vis med bare manuelt verktøy. Du finner dem i Raugarasjen under Handverksmartnan.