Hopp til hovedinnhold

Mearan laante gaarvene – Mens landet forsvinner

Utstillingen tar utgangspunkt i Reinbeitesaken som var et av programpunktene ved samenes første landsmøte i Trondheim i 1917.
I utstillingen belyses situasjonen for reindrifta da og nå, og hva som har skjedd de siste 100 årene.

Utstilling i Rørosmuseet Smelthytta 6. februar - 15. mai 2019

  • 1/1

Saemien Sijte produserte utstillingen «Mearan laante gaarvene – Mens landet forsvinner» til jubileet «Tråante 1917-2017». 

«Reinbeitesaken» var et av programpunktene ved samenes første landsmøte i Trondheim 1917. Hva var utfordringene i 1917 og hva har skjedd de siste 100 årene?

Stadige utbygginger og arealinngrep i det sørsamiske området er en konstant trussel mot eksistensgrunnlaget for sørsamisk reindrift og kultur.

I Voengelh Njaarke reinbeitedistrikt har trusselen om å miste viktig beiteland til vindkraftindustrien vært overhengende de siste åtte årene.
Samtidig pågår byggingen av Europas største vindkraftverk midt i vinterbeitet til Fosen rein-beitedistrikt akkurat nå.

Utstillingen «Mearan laante gaarvene/Mens landet forsvinner» viser hvordan de stadige inngrepene påvirker næringen og menneskene som lever i den sørsamiske kulturen.

Utstillingen er produsert av Saemien Sijte i samarbeid med prosjektet Historical and Political Negotiations of South Saami Culture and Identity finansiert av Nord universitet og Regionalt forskningsfond Midt-Norge. Utstillingen er også støttet økonomisk  av Sametinget

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1