Hopp til hovedinnhold

Natur- og kultursti i Mølmannsdalen

Velkommen til en vandring langs natur- og kulturstien i Mølmannsdalen. Gjennom bilder og tekst får du kunnskap om dette spesielle området med sine natur- og kulturhistoriske kvaliteter.

Du vil få se hvordan den siste istiden har formet landskapet. Du vil få informasjon om planter og dyreliv og ikke minst få et innblikk i hvordan mennesker gjennom tiden har brukt området. Her finnes dyregraver, kølmiler, ei gammel fløtarbu og Mølmannsdalsgården, med sine gamle bygninger, historier og sagn.

Langs stien er det tilrettelagte rasteplasser og en gammel fløtarbu som står åpen for turgåere.

Du kan også lese innholdet i postene i vår kulturpunkt-versjon under.

God tur!

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1