Hopp til hovedinnhold

Nyberget og Olavsgruva

Nyberget er Røros Kobberverks nest eldste gruve. Olavsgruva var den siste gruva i drift i Storwartzfeltet. Disse to gruvene danner i dag ei sammenhengende gruve.

  • Fjellanger Widerøe

Nyberget gruve ble drevet i periodene 1650-1717 og 1870-1890, mens drifta i Olavsgruva ble påbegynt i 1936 og fortsatte helt fram til sommeren 1972.

Geologer anser det som sannsynlig at Olavsgruva, Nyberget gruve og Gamle og Nye Solskinn gruver er del av den samme malmforekomsten.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1