<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

Nyberget og Olavsgruva

Nyberget er Røros Kobberverks nest eldste gruve. Olavsgruva var den siste gruva i drift i Storwartzfeltet. Disse to gruvene danner i dag ei sammenhengende gruve.

  • Olavsgruveområdet i 1963 (Foto/Photo)
    Fjellanger Widerøe

Nyberget gruve ble drevet i periodene 1650-1717 og 1870-1890, mens drifta i Olavsgruva ble påbegynt i 1936 og fortsatte helt fram til sommeren 1972.

Geologer anser det som sannsynlig at Olavsgruva, Nyberget gruve og Gamle og Nye Solskinn gruver er del av den samme malmforekomsten.