Hopp til hovedinnhold

Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner

Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner arbeider for å ivareta avishuset Fjeld-Ljom og å formidle om pressehistorien knyttet til det gamle pressehuset.

Pressemuseet Fjeld-Ljom

Den tradisjonsrike lokalavisa Fjell-Ljom, som fra første nummer var ei erklært Venstreavis, ble slått konkurs i 1976. Da hadde det gått nøyaktig 90 år siden det første nummeret kom ut fra ei handpresse som var montert i Reimersgården på Haugene. Avisa nektet å dø. Et nytt aksjeselskap ble ganske umiddelbart stablet på beina, og et halvt år senere så avisa dagens lys på nytt. Så gikk det tre år, men 2. august 1979 kom det siste nummeret av det gamle kulturorganet.

Fjell-Ljom hadde hatt tilhold i det gamle avishuset ved Hitterelva siden 1891. Det var etter hvert blitt “tæret av tidens tann”. Lederen i Norsk Pressemuseum, John Solheim, unnfanget ideen om å etablere et lokalt pressemuseum i de gamle avislokalene. Et interimsstyre med Arne R. Dahl som formann ble opprettet. Med i styret var representanter for Riksantikvaren, Rørosmuseet og Røros kommune.

Det første siktemålet var å erverve eiendommen. I den forbindelse ble det satt i gang en innsamlingsaksjon, og det ble sendt søknader om økonomisk støtte både til statlige og kommunale instanser samt bedrifter og private institusjoner. Prosjektet ble positivt mottatt, og det kom inn så mye penger at avishuset kunne kjøpes. Det ble også installert brannvarslingsanlegg i bygget.

Riksantikvaren bevilget så midler slik at det gamle avishuset kunne settes i stand. Den 14. november 1986 ble så pressemuseet offisielt åpnet. Det er et enestående stykke kulturhistorie som er tatt vare på gjennom etableringen av Pressemuseet Fjeld-Ljom. Trykkeriet er i dag det eneste komplette, gammeldagse avistrykkeri i Norden. Fjell-Ljoms tekniske utstyr er således et uerstattelig klenodium.

Siktemålet er å ha det tekniske utstyret i Fjeld-Ljom driftsklart til enhver tid slik at besøkende kan få demonstrert hvordan Gutenbergs fag ble drevet før nye teknikker kom i bruk i avisbransjen. På den måten er det nå skapt et levende museum med muligheter for å oppleve et ekte og gammelt avismiljø. Takket være faglig og entusiastisk innsats fra avisfolk fra mange deler av landet er alt utstyret satt i stand og kan brukes.

Pressemuseet Fjeld-Ljom på nett

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1