<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

Workshop: Rådhuset i Bergmannsgata anno 1790

Historisk utforming av gesims og vindusomramning

Tilbakeføringen av fasaden krever grundige studier av fotomateriale og originale deler for å hente frem igjen profiler på listverk, pilastre og andre dekorative elementer fra 1790-årene. Her vil vi forsøke å finne ut av hvordan de på slutten av 1700-tallet konstruerte en løsning ved raft med innebygd takrenne og saftige dekor-elementer. Vi vil også demonstrere hvordan vindusomrammingen sannsynligvis var bygd opp i en klassisk empirestil.

  • Røros_rådhus_gesim (Foto/Photo)
    1/1