Røros Museums- og historielag

Røros Museums- og historielag har til formål å ta vare på alt som kan tjene og belyse Røros-distriktets kulturhistorie fra gammel tid og fram til våre dager.

  • RMH-logo

Røros Museumsforening ble stifta 23. juni i 1930 med formål å bygge opp et museum på Røros. Et område rundt Doktortjønna ble kjøpt opp og flere bygninger flytta til området. I 1957 stod et samlingsbygg med utstillinger og magasin ferdig. 

Etter etablering av nytt museum på malmplassen på 1980-tallet, ble flere av bygningene flytta og tilbakeført til opprinnelig miljø. Foreninga skifta etter hvert navn til Røros Museums- og historielag (RMH) og drev museet fram til Stiftelsen Rørosmuseet ble oppretta i 1990. 01.01.14 ble lagets eiendommer som besto av ca. 30 bygninger, overdratt til stiftelsen Rørosmuseet i forbindelse med at museet ble en del av Museene i Sør-Trøndelag (MiST). 

RMH er nå en venneforening for museet og er representert med to representanter i stiftelsens styre. RMH driver forskjellige lokalhistoriske virksomheter, arrangerer vandringer og møter m.m.

Bli medlem

Du kan melde deg inn i Røros Museums- og historielag ved å innbetale medlemskontingent til konto nr. 4280 05 40377. Husk å fylle ut navn og adresse på betalingsblanketten hvis du betaler i banken.

Medlemskontingent:
– For enkeltmedlemskap kr 200, –
– For familiemedlemskap kr 300, –

Medlemsfordeler:
– Du får tilsendt gratis Fjell-Folk (årboka for Rørosmuseet)
– Gratis adgang til Rørosmuseet/Smelthytta
– Redusert pris ved lagets vandringer
– Redusert pris på Rørosordboka

I 2016 hadde RMH 231 enkeltmedlemskap og 217 familiemedlemskap.