Røroskuas dag 2019

Røroskuas dag markeres i Rasmusgården nederst i Bergmannsgata lørdag 1. juni. Røroskuas venner og Rørosmuseet arrangerer denne dagen hvert år for å hedre den gamle kurasen som gjennom tidene har vært rørosbefolkningas viktigste og sikreste matkilde.

Røroskua er, sammen med dialekten, polsen og rørosmartnan, nevnt under kriterium iii i nominasjonsdokumentet for Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen. Der er den gamle kurasen beskrevet som en del av vitnesbyrdet om en unik kulturtradisjon.

Røroskua er en truet storferase. Røroskuas venner støtter arbeidet med å bevare den gamle rasen som kulturbærer, matprodusent og genetisk ressurs. Arrangementet i Rasmusgården er et viktig bidrag til å holde interessen for rasen oppe. Atle Meås, sekretær i avlslaget for Sidet trønderfe og nordlandsfe (røroskuas offisielle navn), skal åpne festdagen i 2019.         

Lørdag 1. juni kan du altså atter en gang møte kalver i gården og kyr i fjøset i Rasmusgården. Som tidligere år blir det grilling, og vi byr på kaffe og levende musikk. Hjertelig velkommen til en trivelig ku- og kulturdag!

Rasmusgården, Bergmannsgata 9,  1. juni kl. 11.00 - 15.00

 • Røroskuas dag
  Fotoutstilling i portrommet i Rasmusgården. Ola Sørberget og Rolf Petter Tørres studerer bildene. Foto: Randi Borgos
 • Rørosku historisk
  Oline Wintervold (1873-1963) bodde i Rasmusgården. Bildet er tatt på setra Rasmusvollen i Stikkjildalen. Foto: Rørosmuseets arkiv
 • Rørosku i Rasmusgården
  Rørosku i fjøset i Rasmusgården Foto: Randi Borgos
 • Folkeliv i Rasmusgården
  Folkeliv på Røroskuas dag i Rasmusgården Foto: Randi Borgos
 • Røroskyr på vei til utmarksbeite
  Røroskyr på vei til utmarksbeite i Småsetran Foto: Randi Borgos