30 år siden åpningen av Smelthytta

Den 12. juni er det 30 år siden åpningen av Rørosmuseet Smelthytta, og det synes vi er verdt å feire! Vi byr på kaffe og kake til alle som kommer innom Smelthytta denne dagen.

Vi har åpent fra 10-16. Benytt også gjerne anledningen til å ta en tur i utstillingene, og få også med deg sommerens nye utstilling «Røros 1718»!

Oppbyggingen av Smelthytta som museum var et stort løft, og hadde nok ikke blitt realisert uten tiårs innsats fra Sverre Ødegaard og Knut R. Strøm. Ordfører Arne Kokkvoll uttrykte det slik: - Sverre er designeren, mannen som er full av vyer, kunnskap og ideer. Knut har gjort jobben i korridorene til de bevilgende myngheter. Resultatet ser vi her i dag.

Både stat og fylkeskommune gikk tungt inn i prosjektet, og mange av de visjonene som ble knyttet til museet er realisert i årene etterpå. Smelthytta ble viktig i seg selv, men den ble også et kraftsentrum for det kulturhistoriske arbeidet i regionen gjennom mange tiår. Det går også noen klare linjer fra ideene på 80-tallet og fram til dagens museum og verdensarvsenter.

  • Smelthytta
    1/1