Sommervandringer 2018

Vi inviterer til en rekke med historiske vandringer i sommersesongen. Bli med oss og hør mer om blant annet Falkberget og Ratvolden, Storwartzfeltet og Nordgruvefeltet!

Tirsdag 26. juni kl. 18.00: Vandring i Nordgruvefeltet med Ole Kristian Korssjøen

Oppmøte ved parkeringsplassen på Kongens, eller på Malmplassen klokka 17.30 for felles avreise.

Tirsdag 3. juli kl. 18.00: Falkbergetvandring på Røros v/ Sigrun Selboe

Oppmøte i resepsjonen i Smelthytta

Onsdag 11. juli kl. 18:00: Omvisning på Ratvolden

Onsdag 11. juli blir det omvisning på dikteren Falkbergets hjem på Ratvolden v/ Sigrun Selboe. Kaffesalg fra klokka 18, omvisningen begynner klokka 19.

Billetter kan kjøpes på forhånd i Smelthytta, eller kontant ved oppmøte. 
Voksne 100,-/ medl. Røros Museums- og historielag 50,- (barn under 16 år går gratis)

Arrangementet er et samarbeid med Falkberget-Ringen.

Tirsdag 17. juli kl. 18.00: Omvisning i Storwartzfeltet v/ Ole Kristian Korssjøen

Storwartzfeltet var et av Røros Kobberverks viktigste gruveområder. Her var det sammenhengende gruvedrift fra 1645 til 1972. Storwartzfeltet dekker et areal på ca. 4,5 kvadratmeter, med 9 hovedgruver: Gamle Storwartz gruve, Nye Storwartz, Hestekletten, Myrgruva, Christianus Qvintus, Nyberget, Olavsgruva, Nye Solskinnet og Gamle Solskinnet. Gamle Storwartz gruve regnes som funngruva til Røros Kobberverk, og det er denne gruva som er sentrum i Cirkumferensen, området der Røros Kobberverk fikk sine rettigheter av Christian IV. 

I terrenget ligger et mangfold av kulturminner som vitner om bergverksdrifta. Her finner man gruveinnganger, bergvelter, taubaner, sjaktåpninger, mannskapsbrakker, funksjonærboliger, dammer, hjulgraver og vassrenner.
Bli med på en times vandring igjennom bergverkshistorien ved Storwartzfeltet. Omvisningen vil fortelle om de synlige kulturminnene på Storwarzfeltet og om gruvedriftens endringer og moderniseringer opp igjen årene fra 1645 til 1972

Oppmøte ved leirskolen på Nedre Storwartz kl. 18.00. Billetter fås kjøpt på forhånd i Olavsgruva og Smelthytta, eller kontant ved oppmøte.

Tirsdag 31. juli kl. 18.00: Omvisning i Pressemuseet Fjeld-Ljom v/ Stian Tranung

Pressemuseet Fjeld-Ljom ligger i Røros sentrum, i de gamle lokalene til lokalavisen med samme navn. Det er et levende museum, hvor aviser fortsatt kan lages på gammelmåten, med blytyper, klisjeer og møysommelig arbeid.
Maskinene som finnes i museet er autentiske, og de fleste av dem er de samme som ble brukt i produksjonen av avisen Fjeld-Ljom. Avisen Fjeld-Ljom på Røros er en fargerik og spennende del av norsk pressehistorie, noe du får høre mer om på denne omvisningen.

Oppmøte ved pressemuseet i Stigersveien kl. 18.00

Fredag 3. august kl. 18.00: Omvisning på Ratvolden v/ Ole Kristian Korssjøen

Onsdag 11. juli blir det omvisning på dikteren Falkbergets hjem på Ratvolden.

Billetter kan kjøpes på forhånd i Smelthytta, eller kontant ved oppmøte. 
Voksne 100,-/ medl. Røros Museums- og historielag 50,- (barn under 16 år går gratis)

Oppmøte på Ratvolden kl. 18.00,

Tirsdag 7. august kl. 18.00: Falkbergetvandring på Røros v/ Sigrun Selboe

Bli med på en vandring i Røros sentrum hvor du får høre mer om Falkbergets liv og dikting knyttet til bergstaden!

Oppmøte i resepsjonen i Smelthytta

Tirsdag 14. august kl. 18.00: Taktekking i Røros sentrum v/ Kolbjørn Vegar Os

Oppmøte i resepsjonen i Smelthytta

Lørdag 25. august 17.00: Vernehistorie i bergstaden v/ Ole Kristian Korssjøen

I forbindelse med handverksdager 2018 blir det en vandring i Røros sentrum med fokus på vernehistorie.

Oppmøte i resepsjonen i Smelthytta

Billetter

Voksne 100,-/ medl. Røros Museums- og historielag 50,- (barn under 16 år går gratis)