<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

Workshop: Spikking av skje

Trehandverkeren Björn Svantesson har tatt turen fra Västergötland til Handverksmartnan.

Han driver for tiden med et prosjekt rundt tilvirking av tre-skjeer, og vil på fredagen dele sine spikke-kunster med andre ivrige spikkere.