Workshop: Spikking av skje

Trehandverkeren Björn Svantesson har tatt turen fra Västergötland til Handverksmartnan.

Han driver for tiden med et prosjekt rundt tilvirking av tre-skjeer, og vil på fredagen dele sine spikke-kunster med andre ivrige spikkere.