Hopp til hovedinnhold

Omvisning i Storwartzfeltet

Storwartzfeltet var et av Røros Kobberverks viktigste gruveområder. Her var det sammenhengende gruvedrift fra 1645 til 1972. Storwartzfeltet dekker et areal på ca. 4,5 kvadratmeter, med 9 hovedgruver: Gamle Storwartz gruve, Nye Storwartz, Hestekletten, Myrgruva, Christianus Qvintus, Nyberget, Olavsgruva, Nye Solskinnet og Gamle Solskinnet. Gamle Storwartz gruve regnes som funngruva til Røros Kobberverk, og det er denne gruva som er sentrum i Cirkumferensen, området der Røros Kobberverk fikk sine rettigheter av Christian IV. 

I terrenget ligger et mangfold av kulturminner som vitner om bergverksdrifta. Her finner man gruveinnganger, bergvelter, taubaner, sjaktåpninger, mannskapsbrakker, funksjonærboliger, dammer, hjulgraver og vassrenner.
Bli med på en times vandring gjennom bergverkshistorien ved Storwartzfeltet. Omvisningen gir kunnskap om de synlige kulturminnene på Storwarzfeltet og om gruvedriftens endringer og moderniseringer i årene fra 1645 til 1972.

Spørsmål og booking av gruppeomvisninger: rorosmuseet.booking@mist.no /
 (+47) 482 91 055

Gruppetilbud

 • Guidet tur på Storwartzfeltet
 • Grupper på inntil 50 personer per guide
 • Varighet ca. 1 time
 • Kan bestilles mellom mai og oktober
 • Vi kan tilpasse innholdet og lengde på aktivitetene etter ønske. Ta kontakt for tilbud

Praktisk

 • Reisetid fra Røros ca. 20 min hver vei
 • Grupper kan bestille buss, ta kontakt for tilbud
 • Omvisninger vil foregå utendørs. Varme klær og gode sko anbefales

Anbefalte kombinasjoner

 • Omvisning i Røros kirke
 • Omvisning i Rørosmuseet Smelthytta
 • Omvisning i Olavsgruva
 • Bergstadvandring – byvandring med guide i Røros sentrum
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1