Tidligere utstillinger ved Rørosmuseet

Tronshartgarden. Foto/Photo

Utstilling: KUNNSKAP OM ET KULTURMINNE

Utstilling: KUNNSKAP OM ET KULTURMINNE

Vi byr på et gjensyn med utstillingen "Kunnskap om et kulturminne", som ble vist i Smelthytta i 2009. Utstillinga viser et bredt utvalg av Sverre Ødegaards tegninger.

Rørosmuseet Smelthytta 1. sep. – 5. nov. 2019
Vegar Moen. Foto/Photo

Strangers in town

Strangers in town

Røros kunstlags sommerutstilling med fotografier av Vegar Moen. Tema for utstillingen er ungdom og kulturarv, og bildene viser Johannes Hofstad 10 år, fotografert på Røros ikledd drakter han har laget selv.

Rørosmuseet Smelthytta 7. juni – 22. sep. 2019
Samisk gruppe "I ditt bilde". Foto/Photo

I DITT BILDE – JÏJTJEDH GUVVESNE

I DITT BILDE – JÏJTJEDH GUVVESNE

En tankevekkende utstilling om fremstillinger og oppfatninger av samer, der portretter av samer fra samlingen etter fotograf Lars Ingulfsvand møter sitater om samisk identitet fra antikken og fram til vår tid.

Rørosmuseet Smelthytta 20. sep. – 31. des. 2018
NFSA.3055B.jpg. Foto/Photo

Utstilling: Bååstede

Utstilling: Bååstede

Bååstede er et samarbeid mellom Norsk Folkemuseum, Kulturhistorisk museum, Sametinget og de samiske museene i Norge med formål å tilbakeføre samisk kulturarv til samisk eie og forvaltning. Utstillingen med samme navn gir et innblikk i dette arbeidet gjennom et utvalg gjenstander presentert gjennom bilder og tekst.

Rørosmuseet Smelthytta 20. sep. – 14. okt. 2018
Jacob Oxholm Schive: Blick auf ein Dorf. Foto/Photo

SAMLINGEN

SAMLINGEN

Røros Kunstlag presenterer flere av verkene fra sin samling i årets sommerutstilling.

Rørosmuseet Smelthytta 29. juni – 2. sep. 2018
1718. Foto/Photo

Utstilling: Røros 1718

Utstilling: Røros 1718

I 2018 er det 300 år siden Sveriges felttog mot Trøndelag, og utstillingen setter fokus på rørossamfunnet i året 1718. Stian Tranung og Svein Eggan illustrerer historien gjennom tegninger og fotografi, med motiver fra bant annet teaterstykket Elden.

Rørosmuseet Smelthytta 9. juni – 2. sep. 2018
Elsa Laura Renberg. Foto/Photo

Utstilling: Nettverksbyggeren Elsa Laula Renberg

Utstilling: Nettverksbyggeren Elsa Laula Renberg

Rørosmuseet Smelthytta 24. mars – 20. mai 2018
Stemmer fra sør. Foto/Photo

Gïelh åarjelraedteste - Stemmer fra sør

Gïelh åarjelraedteste - Stemmer fra sør

Rørosmuseets utstilling i det samiske jubileumsåret som blant annet viser unike gjenstander fra Norsk Folkemuseums samiske samling stilles ut for første gang i rørossamisk område!

Rørosmuseet Smelthytta 17. juni 2017 – 3. juni 2018 (17. juni 2017 - 3. juni 2018)
Reinsdyr. Foto/Photo

Jieleme - Livet

Jieleme - Livet

Bergstaden Fotoklubb presenterer Jieleme – Livet, en fotoutstilling med fokus på samiske miljøer i Røros-området.

Rørosmuseet Smelthytta 4. feb. – 28. mai 2017 kl. 10.00 – 15.00
Jielie saemien plakat. Foto/Photo

Jielije saemien duedtie – Living Sami Handcraft

Jielije saemien duedtie – Living Sami Handcraft

En utstilling viser samisk duedtie av 33 samiske håndverkere fra ulike områder i Sápmi

Rørosmuseet Smelthytta 20. jan. – 25. feb. 2018 kl. 10.00 – 15.00
Gamme i Skarpdal. Foto/Photo

Båatsoe – Sørsamisk reindrift

Båatsoe – Sørsamisk reindrift

Fotograf Bente Haarstad viser dokumentarfoto som gir et innblikk i reindriftsnæringa, en naturbasert og kulturbærende næring som mange kanskje vet lite om!

Rørosmuseet Smelthytta 9. sep. – 31. des. 2017
Utsnitt fra Laila Brandsfjells design. Foto/Photo

Sápmi runt hörnet - Saepmie roenen byjreskinie

Sápmi runt hörnet - Saepmie roenen byjreskinie

I årets sommerutstilling presenterer Røros Kunstlag åtte samiske designere og kunstnere med nye tolkninger av samiske motiver!

Rørosmuseet Smelthytta 3. juni – 31. aug. 2017
11 samiske tidsbilder. Foto/Photo

Elleve samiske tidsbilder – 11 sámi áigegova

Elleve samiske tidsbilder – 11 sámi áigegova

En samtidsdokumentasjon i foto, tekst og video der 27 samiske personer blir portrettert og forteller om sine liv.

Rørosmuseet Smelthytta 18. feb. – 18. april 2017 kl. 10.00 – 15.00
Grindsag. Foto/Photo

Miniutstilling i Raugarasjen: «Grindsager»

Miniutstilling i Raugarasjen: «Grindsager»

Grindsaga er en gammel type håndsag benyttet av snekkere og tømrere, hvor sagbladet er festet i en treramme og strammes ved hjelp av en spile som tvinner et tau. Grindsaga har vært et viktig verktøy fra utviklingen av snekkeriet på 1600- tallet og frem til snekkerskolenes endelikt på 1960-tallet. Mini-utstillinga gir et historisk blikk på ulike typer grindsager og variasjonen i utforming.

Queering Sapmi. Foto/Photo

Queering Sápmi

Queering Sápmi

Queering Sápmi er et fotoprosjekt som forteller historiene til personer som utfordrer de tradisjonelle normene omkring kjønn, seksualitet og identitet innenfor den samiske minoritetsgruppen.

Rørosmuseet Smelthytta 29. sep. – 27. nov. 2016
Dalvedh. Foto/Photo

Dalvedh

Dalvedh

Dalvedh er et kunstprosjekt av Sissel M. Bergh – i samarbeid med Frode Fjellheim. Utstillingen belyser historien gjennom det sørsamiske perspektivet.

Rørosmuseet Smelthytta 10. sep. – 27. nov. 2016
Gullets mørke side. Foto/Photo

Gullets mørke side

Gullets mørke side

Utstilling med fotografier av den anerkjente amerikanske fotografen Larry C. Price, som har dokumentert barnearbeid i gullgruver i Asia og Afrika og de ødeleggende følgene av dette.

Rørosmuseet Smelthytta 23. april – 31. aug. 2016
SpennVidde 2016. Foto/Photo

Spennvidde

Spennvidde

Røros Kunstlag presenterer årets sommerutstilling i Smelthytta med Ellen Karin Mæhlum og Randi Annie Strand.

Rørosmuseet Smelthytta 11. juni – 31. aug. 2016
Mearan laante gaarvene – Mens landet forsvinner. Foto/Photo

Mearan laante gaarvene – Mens landet forsvinner

Mearan laante gaarvene – Mens landet forsvinner

Utstilling som retter fokus mot utbygginger og trusselen om stadig nye arealinngrep i reinbeiteland.

Rørosmuseet Smelthytta 6. feb. – 15. mai 2019
Femundsmarka Langtjønnbua KT 04. Foto/Photo

Nasjonalparker i Trøndelag

Nasjonalparker i Trøndelag

Fotoutstilling fra nasjonalparkene Femundsmarka, Forollhogna, Skarven og Roltdalen

Rørosmuseet Smelthytta 15. feb. – 15. mai 2019