<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

Tidligere utstillinger ved Rørosmuseet

Interruptions. Foto/Photo

Interruptions

Interruptions

INTERRUPTIONS av kunstnerduoen Cooper & Gorfer er en sterk og konfronterende portrettserie av kvinner fra Saepmie. Utstillingen står hos Rørosmuseet Smelthytta.

Rørosmuseet Smelthytta  30. sep. 2021 – 31. jan. 2022
Vår felles verdensarv - kartet. Foto/Photo

Vår felles verdensarv

Vår felles verdensarv

Utstilling som tar utgangspunkt i innflyttere til Rørosregionen. Gjennom dem vil vi løfte fram verdensarv andre steder i verden som knytter seg til Circumferensen gjennom familiebånd og fødeland.

Rørosmuseet Smelthytta  20. juni – 12. sep. 2021
Sammenstilt_Sextus.jpg. Foto/Photo

Verdensarv i endring

Verdensarv i endring

Utstilling: Se hvordan landskap og bygningsmiljø i verdensarvområdet har endret seg - historiske fotografier tatt på nytt av fotografen Oskar Puschmann.

Rørosmuseet Smelthytta  17. okt. 2020 – 12. sep. 2021
Tronshartgarden. Foto/Photo

Utstilling: KUNNSKAP OM ET KULTURMINNE

Utstilling: KUNNSKAP OM ET KULTURMINNE

Vi byr på et gjensyn med utstillingen "Kunnskap om et kulturminne", som ble vist i Smelthytta i 2009. Utstillinga viser et bredt utvalg av Sverre Ødegaards tegninger.

Rørosmuseet Smelthytta  1. sep. – 5. nov. 2019
Vegar Moen. Foto/Photo

Strangers in town

Strangers in town

Røros kunstlags sommerutstilling med fotografier av Vegar Moen. Tema for utstillingen er ungdom og kulturarv, og bildene viser Johannes Hofstad 10 år, fotografert på Røros ikledd drakter han har laget selv.

Rørosmuseet Smelthytta  7. juni – 22. sep. 2019
Samisk gruppe "I ditt bilde". Foto/Photo

I DITT BILDE – JÏJTJEDH GUVVESNE

I DITT BILDE – JÏJTJEDH GUVVESNE

En tankevekkende utstilling om fremstillinger og oppfatninger av samer, der portretter av samer fra samlingen etter fotograf Lars Ingulfsvand møter sitater om samisk identitet fra antikken og fram til vår tid.

Rørosmuseet Smelthytta  20. sep. – 31. des. 2018
NFSA.3055B.jpg. Foto/Photo

Utstilling: Bååstede

Utstilling: Bååstede

Bååstede er et samarbeid mellom Norsk Folkemuseum, Kulturhistorisk museum, Sametinget og de samiske museene i Norge med formål å tilbakeføre samisk kulturarv til samisk eie og forvaltning. Utstillingen med samme navn gir et innblikk i dette arbeidet gjennom et utvalg gjenstander presentert gjennom bilder og tekst.

Rørosmuseet Smelthytta  20. sep. – 14. okt. 2018
Jacob Oxholm Schive: Blick auf ein Dorf. Foto/Photo

SAMLINGEN

SAMLINGEN

Røros Kunstlag presenterer flere av verkene fra sin samling i årets sommerutstilling.

Rørosmuseet Smelthytta  29. juni – 2. sep. 2018
1718. Foto/Photo

Utstilling: Røros 1718

Utstilling: Røros 1718

I 2018 er det 300 år siden Sveriges felttog mot Trøndelag, og utstillingen setter fokus på rørossamfunnet i året 1718. Stian Tranung og Svein Eggan illustrerer historien gjennom tegninger og fotografi, med motiver fra bant annet teaterstykket Elden.

Rørosmuseet Smelthytta  9. juni – 2. sep. 2018
Elsa Laura Renberg. Foto/Photo

Utstilling: Nettverksbyggeren Elsa Laula Renberg

Utstilling: Nettverksbyggeren Elsa Laula Renberg

Rørosmuseet Smelthytta  24. mars – 20. mai 2018
Queering Sapmi. Foto/Photo

Queering Sápmi

Queering Sápmi

Queering Sápmi er et fotoprosjekt som forteller historiene til personer som utfordrer de tradisjonelle normene omkring kjønn, seksualitet og identitet innenfor den samiske minoritetsgruppen.

Rørosmuseet Smelthytta  29. sep. – 27. nov. 2016
Stemmer fra sør. Foto/Photo

Gïelh åarjelraedteste - Stemmer fra sør

Gïelh åarjelraedteste - Stemmer fra sør

Rørosmuseets utstilling i det samiske jubileumsåret som blant annet viser unike gjenstander fra Norsk Folkemuseums samiske samling stilles ut for første gang i rørossamisk område!

Rørosmuseet Smelthytta  17. juni 2017 – 3. juni 2018 (17. juni 2017 - 3. juni 2018)
Reinsdyr. Foto/Photo

Jieleme - Livet

Jieleme - Livet

Bergstaden Fotoklubb presenterer Jieleme – Livet, en fotoutstilling med fokus på samiske miljøer i Røros-området.

Rørosmuseet Smelthytta  4. feb. – 28. mai 2017 kl. 10.00 – 15.00
Jielie saemien plakat. Foto/Photo

Jielije saemien duedtie – Living Sami Handcraft

Jielije saemien duedtie – Living Sami Handcraft

En utstilling viser samisk duedtie av 33 samiske håndverkere fra ulike områder i Sápmi

Rørosmuseet Smelthytta  20. jan. – 25. feb. 2018 kl. 10.00 – 15.00
Gamme i Skarpdal. Foto/Photo

Båatsoe – Sørsamisk reindrift

Båatsoe – Sørsamisk reindrift

Fotograf Bente Haarstad viser dokumentarfoto som gir et innblikk i reindriftsnæringa, en naturbasert og kulturbærende næring som mange kanskje vet lite om!

Rørosmuseet Smelthytta  9. sep. – 31. des. 2017
Utsnitt fra Laila Brandsfjells design. Foto/Photo

Sápmi runt hörnet - Saepmie roenen byjreskinie

Sápmi runt hörnet - Saepmie roenen byjreskinie

I årets sommerutstilling presenterer Røros Kunstlag åtte samiske designere og kunstnere med nye tolkninger av samiske motiver!

Rørosmuseet Smelthytta  3. juni – 31. aug. 2017
11 samiske tidsbilder. Foto/Photo

Elleve samiske tidsbilder – 11 sámi áigegova

Elleve samiske tidsbilder – 11 sámi áigegova

En samtidsdokumentasjon i foto, tekst og video der 27 samiske personer blir portrettert og forteller om sine liv.

Rørosmuseet Smelthytta  18. feb. – 18. april 2017 kl. 10.00 – 15.00
Grindsag. Foto/Photo

Miniutstilling i Raugarasjen: «Grindsager»

Miniutstilling i Raugarasjen: «Grindsager»

Grindsaga er en gammel type håndsag benyttet av snekkere og tømrere, hvor sagbladet er festet i en treramme og strammes ved hjelp av en spile som tvinner et tau. Grindsaga har vært et viktig verktøy fra utviklingen av snekkeriet på 1600- tallet og frem til snekkerskolenes endelikt på 1960-tallet. Mini-utstillinga gir et historisk blikk på ulike typer grindsager og variasjonen i utforming.

Dalvedh. Foto/Photo

Dalvedh

Dalvedh

Dalvedh er et kunstprosjekt av Sissel M. Bergh – i samarbeid med Frode Fjellheim. Utstillingen belyser historien gjennom det sørsamiske perspektivet.

Rørosmuseet Smelthytta  10. sep. – 27. nov. 2016
Gullets mørke side. Foto/Photo

Gullets mørke side

Gullets mørke side

Utstilling med fotografier av den anerkjente amerikanske fotografen Larry C. Price, som har dokumentert barnearbeid i gullgruver i Asia og Afrika og de ødeleggende følgene av dette.

Rørosmuseet Smelthytta  23. april – 31. aug. 2016
SpennVidde 2016. Foto/Photo

Spennvidde

Spennvidde

Røros Kunstlag presenterer årets sommerutstilling i Smelthytta med Ellen Karin Mæhlum og Randi Annie Strand.

Rørosmuseet Smelthytta  11. juni – 31. aug. 2016
Mearan laante gaarvene – Mens landet forsvinner. Foto/Photo

Mearan laante gaarvene – Mens landet forsvinner

Mearan laante gaarvene – Mens landet forsvinner

Utstilling som retter fokus mot utbygginger og trusselen om stadig nye arealinngrep i reinbeiteland.

Rørosmuseet Smelthytta  6. feb. – 15. mai 2019
Femundsmarka Langtjønnbua KT 04. Foto/Photo

Nasjonalparker i Trøndelag

Nasjonalparker i Trøndelag

Fotoutstilling fra nasjonalparkene Femundsmarka, Forollhogna, Skarven og Roltdalen

Rørosmuseet Smelthytta  15. feb. – 15. mai 2019
Promo_hovedbilde_1_1920x1080.png. Foto/Photo

Utstilling: BLANKE ARK

Utstilling: BLANKE ARK

Hvordan forteller man historien til dem man ikke vet finnes? Skeiv historie og skeives eksistens i distriktene er preget av usynlighet og ufortalte historier. Rørosmuseet har så langt ikke funnet noen historisk dokumentasjon om skeivt liv i vår region, og vi starter prosjektet med helt «Blanke ark». Vi ønsker å gi en stemme til dem blant oss som har blitt fortiet og gjemt bort.

Rørosmuseet Smelthytta

Bringeklede. Foto/Photo

Hvem eier historien?

Hvem eier historien?

Gjennom denne utstillinga viser Rørosmuseet unike sør-samiske gjenstander. Nye arkeologiske funn og nye forskningsmetoder viser samisk tilstedeværelse i Sør-Norge langt tidligere enn det som hittil har vært hevdet.

Rørosmuseet Smelthytta  30. sep. 2021 – 16. okt. 2022
Skiboksen. Foto/Photo

Skiboksen

Skiboksen

Skiboksen er en utstilling på skitur! Det er den trønderske skihistorien "på boks", og gir et innblikk i ski som framkomstmiddel, sportsgren, friluftsliv og barnekultur. Utstillingen står ute på Malmplassen.

Rørosmuseet Smelthytta  12. feb. – 11. april 2021 kl. 10.00 – 15.00
Plakatbilde Samiske hus. Foto/Photo

Samiske hus

Samiske hus

- en fotoutstilling med dokumentasjon av samisk byggeskikk

Rørosmuseet Smelthytta  16. okt. 2020 – 31. jan. 2021
Gaza strand. Foto/Photo

Håkon Gullvåg – Hellig jord

Håkon Gullvåg – Hellig jord

Utstillingen Hellig jord vises i Rørosmuseet Smelthytta fram til 30. august 2020. Håkon Gullvåg malte disse bildene i sjokk og raseri under og etter den israelske invasjonen av Gaza i 2009.

Rørosmuseet Smelthytta  30. nov. 2019 – 30. aug. 2020