<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

Workshop: Tilvirking av grindsag

Grindsaga er en gammel type håndsag benyttet av snekkere og tømrere, hvor sagbladet er festet i en treramme og strammes ved hjelp av en spile som tvinner et tau. Grindsaga har vært et viktig verktøy fra utviklingen av snekkeriet på 1600- tallet og frem til snekkerskolenes endelikt på 1960-tallet.

Saga har mange forskjellige utforminger etter som den skal sage langsetter eller på tvers av ved-retningen, om den skal sage i grove eller små emner, og om den skal sage rett frem eller i bue.

  • Grindsag (Foto/Photo)
    1/1