Hopp til hovedinnhold

Utstilling: Bååstede

Bååstede er et samarbeid mellom Norsk Folkemuseum, Kulturhistorisk museum, Sametinget og de samiske museene i Norge med formål å tilbakeføre samisk kulturarv til samisk eie og forvaltning. Utstillingen med samme navn gir et innblikk i dette arbeidet gjennom et utvalg gjenstander presentert gjennom bilder og tekst.

Bååstede betyr «tilbake» på sørsamisk. Prosjektet Bååstede innebærer at halvparten av den samiske samlingen som i dag befinner seg hos Norsk Folkemuseum skal tilbakeføres til de seks samiske museene som er under Sametingets forvaltning. Disse er Tana- og Varanger Musumssida, Øst-Finnmark, RiddoDuottarMuseat, Vest-Finnmark, Senter for nordlige folk, Manndalen i Troms, Vardobaiki Musea, Evenes i Troms, Arran Lulesamisk senter, Tysfjord og Saemien Sijte, Sørsamisk museum og kultursenter, Snåsa.

Bakgrunnen for prosjektet er at den største samiske gjenstandssamlinga i Norge finnes på Norsk Folkemuseum. Den aktuelle samlinga består av gjenstander og arkivmateriale innkommet til Norsk Folkemuseum og Etnografisk museum i Oslo. I 1951 deponerte imidlertid Etnografisk museum sin samiske gjenstandssamling hos Norsk Folkemuseum. Innsamlingsarbeidet foregikk i hovedsak på slutten av 1800-tallet og de første tiåra av 1900-tallet,  før man hadde egne samiske institusjoner.

I praksis innebærer dette at vel 2000 gjenstander overføres til samisk forvaltning og eierskap. Den resterende halvparten med gjenstander forblir på Norsk Folkemuseum i Oslo for at museet skal være i stand til å formidle samisk kultur og historie også i framtida.

Utstillingen åpner 15. september, og det vil bli en markering i utstillingen i forbindelse med Raasten rastah den 27. september.

Smelthytta 20. september – 14. oktober 2018

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1