Hopp til hovedinnhold

Mini-utstilling: Røros Kobberverks arkiv

Røros Kobberverks arkiv gir kunnskap om verkets økonomiske, tekniske og sosiale historie.

  • Foto av utstilling, mørkt lokale med lys på objektene som stilles ut, henholdsvis gamle skrifter fra gruvedrifta.
    1/1

Det forteller oss om menneskene som bygde bergstaden, om samspillet mellom verket og regionen, og gir innblikk i handelsnettverket kobberverket var en del av. Arkivet er derfor av både lokal, regional og nasjonal betydning. Verksarkivet er en viktig del av Rørosmuseets samlinger og er hovedkilden for en stor del av Rørosmuseets virksomhet. Bergverksutstillinga du ser her i Smelthytta er laget med utgangspunkt i det rike arkivet.

Kobberverksarkivet er en del av Norges dokumentarv, som er den norske delen av UNESCO-programmet Memory of the World. Programmet ble oppretta i 1992 som ett av flere tiltak for å synliggjøre og redde kulturarv.

Se den i Smelthytta alle dager gjennom hele sommeren.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1