Hopp til hovedinnhold

Våre tjenester

Rørosmuseet Bygningsvernsenteret utfører istandsettingsarbeid på museets antikvariske bygninger og på oppdrag fra andre. Vi utarbeider også tilstands- og tiltaksrapporter.

Rørosmuseet Bygningsvernsenteret har som overordna målsetting å bidra til å bringe bygningsarven videre og til at kulturminnene rundt oss blir ivaretatt på en god måte. Senteret setter fokus på bygningsvern og tradisjonelt bygningshåndverk gjennom rådgivning, kurs og informasjonsvirksomhet.

Laboratoriebrakka

Istandsettingsoppdrag

Bygningsvernsenteret utfører oppdrag på eldre konstruksjoner for offentlige virksomheter og private huseiere.

 • Laft
 • Bindingsverk
 • Ulike typer kledninger
 • Taktekking med torv, tre og skifer
 • Steinmuring med og uten leire
Antikvarisk verksted - vindu

Antikvarisk Verksted

Verkstedet utfører istandsettingsarbeid og kan produsere autentiske kopier av bygningsdetaljer.

 • Vinduer
 • Dører
 • Paneler
 • Listverk
Råd og veiledning

Rådgiving og veiledning

Bygningsvernsenteret bruker sin kunnskap og erfaring til å yte rådgivings- og veiledningstjenester.

 • Dokumentasjon av bygninger og anlegg
 • Utarbeiding av tilstands- og tiltaksrapporter
 • Utarbeiding av grunnlag for anbudsdokumenter
 • Prosjektledelse

Vi har god kompetanse på å utarbeide tilstands- og tiltaksrapporter med kostnadsoverslag. Disse brukes som grunnlag for å søke støtte fra ulike tilskuddsgivere. Vi kan også bidra med hjelp til utarbeiding av søknader. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale og befaring. Første befaring og rådgivning er gratis.

Kvennhusdammen

Forvaltning av Rørosmuseets og Kobberverkets eiendommer

Bygningsvernsenteret utfører istandsettingsarbeid på Stiftelsen Rørosmuseets antikvariske bygninger og på Statens eiendommer etter Røros Kobberverk. Istandsettingsarbeidet utføres etter antikvariske prinsipper:

 • Skifte ut minst mulig
 • Gjenta bygningens konstruksjon
 • Gjenta bygningens materialkvaliteter
 • Overflaten på nye materialer skal ha lik bearbeiding som den gamle
 • Bedre å legge til enn å endre på en konstruksjon
Spontekking

Kunnskaper - ferdigheter - holdninger

Bygningsvernsenteret bygger sin virksomhet på den kompetansen Rørosmuseet har opparbeidet gjennom mange års forvaltning, istandsetting og vedlikehold av eldre bygninger og anlegg i Røros-regionen. Senteret setter fokus på bygningsvern og tradisjonelt bygghandverk gjennom rådgiving, kurs og informasjonsvirksomhet.

Vi ønsker å:

 • Fremskaffe, dokumentere og formidle kunnskaper om tradisjonelle bygninger, bygningsdeler og byggemetoder
 • Utvikle og lære bort ferdigheter i tradisjonelt handverk og bygningsvern
 • Bidra til å skape holdninger til de verdiene som ligger i gamle bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner

For å nå disse målene er vi avhengig av tett samarbeid med handverkere, huseiere, leverandører av materialer og bygningsdeler, forvaltere, forskere og museumsfolk. Summen av holdningene, kunnskapene og ferdighetene hos alle som har befatning med eldre hus er avgjørende for at bygningene skal ha et langt og godt liv.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1