Vår felles verdensarv: Verdensarv i vesterled

Tirsdag 19. november kommer arkeolog Kristin Prestvold til Rørosmuseet for å fortelle om kulturminner og verdensarv på Orknøyene og Shetland.

Kristin Prestvold er utdannet arkeolog med historie og sosialantropologi i fagkretsen. Hun har fokus på kulturminner som møteplasser mellom mennesker, og jobber til daglig med formidling, attraksjonsutvikling og opplevelser av kulturminner i Trøndelag fylkeskommune.

Hun er forfatter av boka «Oppdag Vesterled» som kom ut tidligere i år, og som handler om nettopp den spennende kulturarven i det nordlige Skottland, Orknøyene og Shetland. Prestvold har mange flotte bilder fra både Orknøyene og Shetland som hun gleder seg å vise fram, og mange historier å fortelle.

Orknøyene ble innskrevet på verdensarvlista i 1999, mens Shetland er på tentativ liste og har vært det i noen år nå. Kultur- og naturarven som blir innskrevet på verdensarvlisten, tilhører menneskeheten som helhet, og skal tas vare og formidles også i dette perspektivet. I tillegg til å formidle om vår egen verdensarv, ønsker vi også å løfte blikket og å fortelle om verdensarv også andre steder i verden. Da passer det jo godt å starte med den skotske verdensarven – som ligger nært oss geografisk, men kanskje likevel er ganske ukjent for mange!

Årsdagen for verdensarvkonvensjonen den 16. november, og dette foredraget er vår markering av dagen.

Rørosmuseet Smelthyttatirsdag 19. november kl. 18.00

Billetter

Voksen: 100,- /medl. RMH: 50,-/ Barn gratis

  • Skara Brae (Foto/Photo)
    1/1

Fra omtalen av boka Oppdag Vesterled

Det nordlige skotske fastlandet med øyene Orknøyene og Shetland byr på mange fascinerende kulturminner. I praktfulle omgivelser ligger utallige ruiner etter folk i fortida, fra slott og festningsverk, slagsteder og landsbyrester, til gravhauger og steinsirkler. Kulturminnene er møteplasser mellom oss og de som levde før oss, mellom nåtid og fortid.

Oppdag Vesterled er en kulturhistorisk reiseguide som kaster deg tilbake til yngre steinalder for over 5000 år siden. Du blir kjent med rike og livskraftige jordbrukskulturer, imponerende seremonielle byggverk og gravkammer som er eldre enn pyramidene i Egypt.

Visste du at det norske jarledømmet over Orknøyene og Shetland varte i 600 år? Fra Harald Hårfagre opprettet jarledømmet i 875 og frem til den dansk-norske Kong Christian I pantsatte øyene til Skottland hadde vi felles språk og styresett med øyene i vest. Boka inspirerer til å oppdage spor etter norske vikinger og monumentale steinsirkler – enten fra sofaen eller inne i steinalderhaugen Maeshowe som er dekket av runegrafitti fra 1100-tallet. God reise!